Selçuklulardaki İkta Sistemi Osmanlılardaki Tımar Sistemini Nasıl Etkilemiştir?

Selçuklulardaki İkta Sistemi Osmanlılardaki Tımar Sistemini Nasıl Etkilemiştir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Selçuklulardaki İkta Sistemi Osmanlılardaki Tımar Sistemini Nasıl Etkilemiştir?

Selçuklulardaki İkta Sistemi Osmanlılardaki Tımar Sistemini Nasıl Etkilemiştir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 • Selçuklulardaki İkta sistemi Osmanlılar’ın Tımar sistemi için ilham olmuştur. Toprağa dayalı askerî teşkilat olan ikta sistemi Selçuklularda ordunun büyük bir bölümünü oluşturmaktadır. Selçuklulardaki ikta sistemin gelişmiş şeklini Osmanlı Devleti “tımar sistemi” adıyla uygulamıştır.
 • Tımar sistemi, İkta sisteminin bir devamıdır.
 • Her iki sistemde toprakların sahibinin devlet olması. Bu toprakların gelirlerini işleten kişilerin alması ve bunun karşılığında ordu için asker yetiştirmeleridir.
 • İkta ve tımar sistemi sayesinde devletin üretimi artmış, güçlü bir asker gücüne sahip olunmuştur.

EK BİLGİ

İkta sistemi İslam Devletlerinde Halifeler döneminde başlamış. Çeşitli İslam ülkeleri tarafından, farklılıklarla uygulanmıştır.

İkta Sistemi

 • Selçuklularda topraklar devletin malıydı.
 • İkta topraklar, görev karşılığında asker, komutan ve devlet adamlarına verilirdi.
 • İkta sahipleri devletten maaş almazlardı.
 • Kendilerine verilen toprakların vergileri ile geçinirlerdi.
 • İkta sahipleri gelirlerinin bir kısmıyla sipahi denen atlı askerler beslemek zorundaydı.
 • İkta sistemi sayesinde, hem üretim arttırılıyor hem de orduya asker yetiştiriliyordu.

Tımar Sistemi

 • Tımar, devlete ait arazinin, savaşlarda yararlılığı görülen, kale yapım ve tamirinde bulunan, devlete hizmet eden askerlere ve diğer bazı hizmetlerde bulunan kişilere verilmesidir.
 • Tımar sistemi, Osmanlı toprak rejiminin temelini teşkil ediyordu.
 • Tımar sahipleri devlet adına çalışan birer memurdu. Topraktan sağladıkları gelirler için bir atlı asker yetiştirip geçimlerini sağlamakla görevliydiler.
 • Tımar sahiplerinin yetiştirdiği bu atlı askerlere tımarlı sipahi deniyordu. Görevini yerine getirmeyen tımar sahipleri görevlerinden alınırlardı. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir