Tımar Sisteminin Bozulması İle Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Başlaması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?

Tımar Sisteminin Bozulması İle Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Başlaması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?

Tımar Sisteminin Bozulması İle Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Başlaması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Tımar Sisteminin Bozulması İle Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Başlaması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir?

Tımar Sisteminin Bozulması İle Osmanlı Devleti’nde Gerileme Döneminin Başlaması Arasında Nasıl Bir Bağ Kurulabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Tımar sisteminin bozulması Osmanlı Devleti’nin gerileme dönemini başlatan sebeplerinden biridir.
  2. Tımar sisteminin bozulması ile 1590’lardan itibaren tımar sistemi önemini kaybetti. Tımar sistemi gelirlerinin eyalet askeri yerine saraydaki diğer devlet görevlilerine verilmesi sonucunda taşrada tarımsal üretim, askerî sistem ve iç güvenlikte bozulmalar meydana geldi. Bu durum isyanların çıkmasına neden olmuştur.
  3. Tımar sisteminin bozulması ile yetiştirilen asker sayısı ve gelirler azaldı. Osmanlı Devleti yeni askerler yetiştirmek için para harcamak zorunda kaldı. Tımar sisteminin bozulması halkın devlete olan güvenini sarstı.
  4. Osmanlı Devleti gelirini arttırmak için tımar sistemi yerine vergisi peşin alınan başka bir sisteme getirdi. Tımarların ekonomik ve askeri belirleyici özelliği kalmadı.

Ek Bilgi

Tımar Sisteminin Önemini Yitirmesi

Avrupa’da ateşli silahların yaygınlaşması ateşli silahları kullanan Yeniçerilerin önemini arttırdı.

Yeniçeriler maaşlarını doğrudan doğruya hazineden nakit para (ulûfe) biçiminde almaktaydılar. Yeniçerileri birlikleri sayısının büyümesi Osmanlı maliyesinde nakit para ihtiyacını artırdı. Nakit gereksinimini hızlı bir biçimde karşılamanın başlıca yolu vergilerin iltizam yöntemiyle toplanmasıydı.

Bu yöntem sebebiyle tımarların gerek askerî, gerekse ekonomik anlamda belirleyici bir önemleri kalmamıştır.

Tımarlar bundan sonra varlıklarını bir kalıntı kurum olarak 19. yüzyılın başlarına değin sürdürecektir. Tımar sistemi Tanzimat Fermanıyla 1839 yılında kaldırılmıştır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir