Sened-i İttifak Maddelerinden Hangileri Padişahın Mutlak Otoritesini Sarsmıştır?

Bu yazıda “Sened-i İttifak Maddelerinden Hangileri Padişahın Mutlak Otoritesini Sarsmıştır?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Sened-i İttifak maddelerinden şunlar Padişahın mutlak otoritesini sarmıştır.

Sened-i İttifak Maddelerinden Hangileri Padişahın Mutlak Otoritesini Sarsmıştır?

“Âyanlar padişahın emirlerini yerine getirerek ona sadık kalacaklardı”

“Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak vereceği emirlere itaat edilecek, uygun olmayanlara birlikte karşı çıkılacaktı.” maddeleri padişahın otoritesini sarmıştır.

Çünkü birinci madde ile Devlet, Anadolu’da ve Rumeli’de kendi kendine güçlenmiş ve bir bakıma özerkliğini ilan etmiş olan âyanların varlıklarını, bu senetle kabul edip hukuki hâle getirdi. Bu durumda padişahın mutlak otoritesini sarsmıştır.

İLAVE BİLGİ NOTU

Sened-i İttifak’ın Bazı Maddeleri

• Âyanlar padişahın emirlerini yerine getirerek ona sadık kalacaklardı.
• Âyanlar, eyaletlerden devletin asker almasına karşı gelmeyeceklerdi. Karşı gelenlerden
bütün âyanlar davacı olacaklardı.
• Hazine gelirlerinin toplanması devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre yapılacaktı.
• Sadrazamın kanun ve ittifaka uygun olarak vereceği emirlere itaat edilecek, uygun olmayanlara birlikte karşı çıkılacaktı.
• Âyanlar da devlet adamları gibi anlaşmaya uyacaklardı. Karşı koyan olursa bütün âyanlar
hep birlikte onu engelleyeceklerdi.
• İstanbul’da Yeniçeri Ocağı ve diğer ocaklarda isyan çıkarsa âyanlar emir beklemeksizin
gelip isyanı bastırmaya çalışacaklardı.
• Padişah âdil ve eşit vergi alacak, aşırı vergi konmayacaktı.11. Sınıf Tarih Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir