Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Maddelerini Karşılaştırınız.

Bu yazıda “Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Maddelerini Karşılaştırınız.” sorusunu cevapladık. Sevr Antlaşması ve Lozan Antlaşmalarının maddelerini konu başlıklarına göre aşağıda karşılaştırdık.

Sevr ve Lozan Antlaşmalarının Maddelerini Karşılaştırınız.

KAPİTÜLASYONLAR

 • Sevr Antlaşması: Osmanlı’nın 1914’te tek taraflı olarak feshettiği kapitülasyonlar müttefik devletler vatandaşları lehine yeniden kurulacak.
 • Lozan Antlaşması: Yabancı ülke vatandaşlarının Osmanlı Devleti’nden kazandıkları her türlü adli ve mali kapitülasyonlar kaldırılmıştır.
 • Karşılaştırılması: Sevr Anlaşması ile Osmanlı Devleti bağımsızlığını kaybederken, Lozan Anlaşması ile bağımsızlığını tehlikeye atan anlaşmalardan kurtulmuştur.

BOĞAZLAR VE İSTANBUL

 • Sevr Antlaşması: Boğazlar,  silahtan arındırılacak, her zaman bütün devletlerin gemilerine açık bulundurulacak ve “Boğazlar Komisyonu” nün idaresinde bu­lunacak, komisyon gerekli gördüğü zaman Müttefik Devletler’in donanmalarını yardıma çağırabilecek;
 • Lozan Antlaşması: Boğazlar, başkanlığını bir Türk’ün yapacağı uluslararası bir komisyon tarafından yönetilecektir. Boğazlar’ın her iki tarafında belirlenen alanlar, silahtan ve askerden arındırılacaktır. Askeri olmayan gemi ve uçaklar barış zamanında boğazlardan geçebilecekti.
 • Karşılaştırılması: Sevr antlaşmasında boğazlarda Türklerin kontrol ve hakimiyeti ortadan kaldırılırken, Lozan antlaşmasında boğazlarda yine Türkler hakim olmuştur.

AZINLIKLAR

 • Sevr Antlaşması: Azınlıklara   geniş   haklar   verilecek.
 • Lozan Antlaşması:  Lozan Barış Antlaşması’nda azınlık, Müslüman olmayanlar olarak belirlenmiştir. Tüm azınlıklar Türk uyruklu kabul edildi ve hiçbir şekilde ayrıcalık tanınmayacağı belirtildi.
 • Karşılaştırılması:Sevr Anlaşması ülkenin bütünlüğü için büyük bir zarar oluştururken, Lozan Anlaşması Türk Milletinin bağımzılığına katkı sağladı.

ASKERÎ HÜKÜMLER

 • Sevr Antlaşması: Askerlikte, mecburi hizmet olmayacak. Sadece elli bin kişilik bir ordu bulundurulacak. Bu ordunun, Tank ağır makineli tüfek, top ve uçağı olmayacak.Türk donanması tasfiye edilecek, Marmara Bölgesi’nde askeri tesis bulunduramayacak, askerlik gönüllü ve paralı olacak, azınlıklar orduya katılabilecek, ordu ve jandarma Müttefik Kontrol Komisyonu tarafından denetlenecek;
 • Lozan Antlaşması: Türkiye’ye ait topraklarda Türkler savunma ve güvenlik amacı ile asker bulundurabilecek.
 • Karşılaştırılması: Sevr antlaşmasında Türklerin askeri gücünü bütünüyle kısıtlanmış, kendini koruyamayacak hale gelmiştir. Lozan antlaşmasında Türkler askeri gücünü korumuştur. ( 1 , 2 )

ADALAR

 • Sevr Antlaşması:Suriye Fransa’ya, Arabistan ve Irak İngiltere’ye, Güneybatı Anadolu, Rodos ve On İki Ada İtalya’ya bırakılacak.
 • Lozan Antlaşması: ▪ İmroz ve Bozcaada dışındaki adalar Yunanistan’a bırakılacak. ▪ Yunanistan bu adalarda askerî yığınak yapmayacak.

BORÇLAR

 • Sevr Antlaşması: Osmanlı Devleti’nin maliyesi İtilaf Devletlerinin denetiminde olacak. Osmanlı Devleti savaş tazminatı ödeyecek.
 • Lozan Antlaşması:▪ Düyûn-u Umûmiye Teşkilatı kaldırılacak. ▪ Borçlar, Türkiye ile Osmanlı Devleti’nden ayrılan diğer devletler arasında paylaşılarak ödenecek.

SINIRLAR

 • Sevr Antlaşması: Doğu Trakya, Batı Anadolu ve Ege adaları Yunanistan’a bırakılacak. Doğu Anadolu’da iki yeni devlet kurulacak.
 • Lozan Antlaşması: ▪ Yunanistan, Karaağaç ve çevresini savaş tazminatı olarak Türkiye’ye verecek. Sınırlar:
  ▪ Türkiye-Yunanistan sınırı, Meriç Nehri olacak. ▪ Türkiye-Suriye sınırı, Fransa ile imzalanan Ankara Antlaşması’nda olduğu gibi kabul edilecek. ▪ Türkiye-Irak sınırı, TBMM ile İngiltere arasında 9 ay içinde yapılacak ikili görüşmelerle çözülecek

8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Kitabı Cevapları..Sakarya Savaşı Büyük Taarruz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir