Sizce Yatırımcılar, Yatırım Yapacakları Yerleri Seçerken Neden Yukarıda Belirtilen Faktörlere Uygun Yerleri Seçerler?

Türklerin Anadolu’ya akınlar düzenledikleri dönemde Anadolu’nun dinî ve toplumsal durumu hakkındaki çıkarımlarınız neler olur?
Sizce Yatırımcılar, Yatırım Yapacakları Yerleri Seçerken Neden Yukarıda Belirtilen Faktörlere Uygun Yerleri Seçerler?

Sizce Yatırımcılar, Yatırım Yapacakları Yerleri Seçerken Neden Yukarıda Belirtilen Faktörlere Uygun Yerleri Seçerler?   6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Sizce Yatırımcılar, Yatırım Yapacakları Yerleri Seçerken Neden Yukarıda Belirtilen Faktörlere Uygun Yerleri Seçerler?

“Sizce Yatırımcılar, Yatırım Yapacakları Yerleri Seçerken Neden Yukarıda Belirtilen Faktörlere Uygun Yerleri Seçerler?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Üretim maliyetlerini azaltmak, daha ucuza mal üretebilmek
  2. Daha hızlı üretim yapabilmek için belirtilen faktörlere uygun yerleri seçerler.

Bir Yatırımcı, Danışmanlarından Yeni Kuracağı Fabrikanın, Fabrikada Kullanılacak Olan Ham Maddeye Yakın Olmasını İstemiştir. Yatırımcının Bu İsteğinin Gerekçeleri Sizce Neler Olabilir?

  1. Hammaddeye kolayca ulaşmak
  2. Nakliye masrafını azaltmak
  3. Üretimi hızlandırmak maliyetleri kısarak ürünü daha ucuza üretmek için istemiş olabilir.

Bir ürün ne kadar ucuz elde edilirse, diğer firmalarla rekabet edilebilir.

EK BİLGİ

Sanayinin kurulup gelişmesi için bir tesisin olması gerektiği gibi, hammaddeyi işleyecek işgücü (işçi) ve enerjiye gereksinim vard ır. Ayrıca bir tesisin kurulabilmesi için sermayeye, mamul malın alınıp satıldığ ı pazara ve malın tüketim alanına ulaşması için ulaşım sistemlerine gereksinim duyulur. ( 1 )

Fabrika Nedir?

Fabrika veya üretimevi, içerisinde işlenmemiş veya yarı işlenmiş ürünün işçiler tarafından, makine, araç ve aygıtlar yardımıyla işlenerek tüketime hazır duruma getirildiği sanayi kuruluşu. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir