7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 238 Değerlendirme Soruları Cevaplar

Bu yazıda “7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 238 Değerlendirme Soruları Cevaplar” konusunu yazdık. Sosyal Bilgiler kitabı 7. ünite Küresel Bağlantılar ünitesi sonunda yer alan Değerlendirme Sorularının cevaplarını aşağıda kısaca yazdık.

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Kitabı Sayfa 238 Değerlendirme Soruları Cevaplar

SAYFA 238 CEVAPLAR

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız. Yanlış olduğunu düşündüğünüz ifadelerin altındaki boşluğa doğrusunu yazınız.

( D ) 1. Sanayileşmiş ülkeler atmosfere çok miktarda sera gazı salar.
( D ) 2. Kalıp yargılar zaman içerisinde ön yargılara dönüşerek toplum içerisinde ayrımcılığa neden olur.
Y) 3. Uluslararası kuruluşların devletlere emir verme ve uygulamaları denetleme yetkileri vardır.
D ) 4. İnsanlar, kişisel özellikleri ile değil ait oldukları grubun özellikleri nedeniyle kalıp yargıların hedefi olur.
D ) 5. Avrupa Konseyinin amaçlarından bazıları insan hakları, hukukun üstünlüğü ve çoğulcu demokrasi ilkelerini korumaktır.

Aşağıda verilen kelimeleri kullanarak cümlelerdeki boş bırakılan yerleri uygun olarak doldurunuz.
(iklim değişikliği, ön yargı, ayrımcılık, Tiflis, Avrupa Konseyi, kalıp yargı, Türk Konseyi, İstanbul, küresel ısınma)

 

1. Dünya üzerinde kara ve denizlerde oluşan sıcaklık artışına .KÜRESEL ISINMAdenilmektedir.
2. TÜRK KONSEYİ Türk dünyasının tarihi ve kültürel birikimlerinden en geniş şekilde yararlanmak, Türk dili konuşan ülkeler arasında çok taraflı iş birliğini geliştirmek amacıyla kurulan örgüt
3. ..KALIP YARGI..… . insanları özelliklerine göre kategorize etme eğilimlerinin neden olduğu bir algılama ve davranış biçimidir
4. ….AYRIMCILIK bir gruba veya grubun üyelerine karşı beslenen olumsuz tutum ve davranışların tümüyle ilgili bir süreçtir.
5. Karadeniz Ekonomik İşbirliği Teşkilatı “KEİ” nin merkezi….İSTANBUL

SAYFA 239 CEVAPLAR

Aşağıdaki soruların doğru cevaplarını işaretleyiniz.

1. Türkiye, dış ekonomik ilişkiler hedefi doğrultusunda birçok bölgesel iş birliği girişimine kurucu ve öncü üye olarak katılmaktadır.
Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşların içerisinde yer almanın ülkemiz açısından faydalarından biri değildir?
A) Bu tür bölgesel iş birliğinin ülkemize ekonomik katkıları vardır.
B) Ülkemize sosyal ve kültürel açıdan faydaları olmaktadır.
C) Yeni pazarlara açılmamızı kolaylaştırmaktadır.
D) Bütün ham madde ihtiyaçlarımızı dışarıdan karşılar hâle getirmektedir.

  • CevapD

2. Atmosferde biriken sera gazları atmosferin kimyasal özelliklerini etkilemektedir. Uzun vadede ise sera etkisi nedeniyle küresel ısınmaya ve sonuç olarak iklim değişikliğine neden olmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliklerini ortaya çıkaran sebeplerden biridir?
A) Arazilerin doğru kullanımı.
B) Yeni ormanların oluşturulması.
C) Fosil yakıtların kullanılmaya başlanması. CEVAP
D) Yok olmakta olan hayvan türlerinin koruma altına alınması.

3. Aşağıdaki durumlardan hangisinde kalıp yargıya yönelik bir tutum vardır?
A) Gül’ün kırsal kesimden gelen yeni komşularına mesafeli davranması
B) Aylin ‘in sınıfa yeni gelen bir öğrenciyi arkadaş grubuna almak istememesi
C) Nevin’in gördüğü bütün sarışınların Alman olduğunu düşünmesi CEVAP
D) Mesut’un tuttuğu takımın bu sene kesin şampiyon olacağını düşünmesi

4. Dünyadaki gıda ve tarımla ilgili çalışmaları organize edip geliştirerek gıda güvenliğini sağlamayı amaç edinen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?
A) Avrupa Ve Akdeniz Bitki Sağlığını Koruma Örgütü (EPPO)
B) Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü (NATO)
C) Dünya Sağlık Örgütü (WHO)
D) Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) CEVAP

Aşağıdaki soruların cevaplarını verilen boşluğa yazınız.
“Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık tutulduğunda paranın yenilemeyeceğini göreceksiniz.”
Yukarıdaki Kızılderili atasözünde küresel sorunların hangi yönüne değinilmiştir?

Küresel Isınma ve İklim Değişikliği yani doğaya verilen zarar sorununa değinilmiştir. Çünkü insanlar para hırsı ile doğaya zarar vermektedir. İleride doğada ağaç kalmayacak, bütün nehirler kirlenecek, hayvanların nesli tükenecek ve insan oğlu yaşayacak bir yer bulamayacak.

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir