Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

Bu yazıda “Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.” sorusunun cevabını kısaca yazdık.

Sınıfta arkadaşlarınızla gruplar oluşturunuz. Aşağıda verilen küresel sorunlardan birini seçerek bu küresel sorunun çözümüne yönelik geliştirdiğiniz çözüm önerilerinizi aşağıya yazınız.

(Küresel iklim değişimi, doğal afetler, açlık, terör, göç)

KÜRSEL İKLİM DEĞİŞİMİ

 1. Fabrikalara filtre takılması
 2. Ceza yaptırımlarının ve denetlemelerin artırılması
 3. Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasının artırılması
 4. Fosil yakıt tüketen araçlar için motor teknolojilerinin geliştirilmesi
 5. Geri dönüşümü artırmak
 6. Ağaçlandırma
 7. Atmosfere zarar veren gazların ve maddelerin kullanımını yasaklamak
 8. Bilimsel araştırmalar ile atmosferdeki karbondioksiti faydalı hale çevirerek azaltmak
 9. Uluslar arası girişimlerde bulunmak

DOĞAL AFETLER

 1. Binaların depreme dayanıklı yapılması, denetimlerin artırılması
 2. Deprem bölgelerine daha az yerleşim yapılmasını sağlamak
 3. Ormanların artırılması
 4. Su kanalları ile selleri önlemek
 5. Afetlerdeki yardım faaliyetleri için yeni ve etkili kurumlar kurmak

AÇLIK

 1. Tarımda gelişme sağlamak
 2. Zengin ülkelerin açlık çeken yerlere yardımlarını sağlamak
 3. Gıda israfını önlemek

TERÖR

 1. Ülkeler arası teröre karşı birlik oluşturulmasını sağlamak
 2. Terörle mücadele için eğitimler artırılmalı
 3. Teröre destek verenler önlenmeli
 4. Terörün suistimal ettiği sorunlar çözülmeli
 5. Terörün hiç kimseye fayda sağlamayacağı etkili bir şekilde anlatılmalı
 6. Terörün etkin olduğu bölgelere ilave yatırımlar yapılmalı
 7. Milli birlik ve beraberlik artırılmalı
 8. Milli kültürümüze sahip çıkmalıyız.

7. sınıf Sosyal Bilgiler kitabı cevaplar

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir