Tarihçi hangi bilim dallarından yardım almalıdır? Neden?

Mülakatta hangi kültürel değerlerimizden bahsedilmektedir? Açıklayınız.

Tarihçi hangi bilim dallarından yardım almalıdır? Neden? sorusunun cevabını kısaca yazdık. Tarih bilimi elindeki kaynakları en iyi şekilde değelendirerek bilgiye ulaşır. Bu bilginin el edilmesinde ise bazı bilim dallarından yaardım alır. Bir tarihçi şu bilim dallarından yardım almalıdır, çünkü;

Tarihçi hangi bilim dallarından yardım almalıdır? Neden?

Tarihçİ aşağıda listelediğimiz bilim dallarından yardım almalıdır. Çünkü tarihçi,  doğru bir bilgi ortaya çıkarmak için elinde bulunan kaynakları en anlaşılır hale getirmek zorundadır. bu bilim dalları sayesinde doğru bilgiye ulaşabilir.
Örneğin, bir taş tabletin anlamını çözmek için Filoloji, PAleografya bilim dallarının yardımına ihtiyacı vardır.

Yardım Alınan Bilim dalları

 • Kronoloji :Geçmişten günümüze meydana gelen olay ve olguların zamanını tespit ederek sıralar.
 • Coğrafya: İnsan ve mekânın karşılıklı etkileşimini araştırır.
 • Diplomasi :Siyasi belgelerin cins, şekil ve içerik olarak değerlendirmesini yapar.
 • Arkeoloji : Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
 • Heraldik :Tarihte devletlerin kullandığı armaları inceler.
 • Etnografya :Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler.
 • Antropoloji : İnsan ırkını inceler ve kültürlerin gelişimini araştırır.
 • Nümizmatik: Tarih içerisinde basılan paraları inceler
 • Paleografya :Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
 • Filoloji: Dillerin tarihini, gelişimini ve değişimini araştırır.
 • Epigrafi: Kitabeleri inceler.
 • Kimya: Karbon 14 yöntemiyle tarihî nesnelerin yaşının hesaplanmasında tarihe yardımcı olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.