Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.

Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz. sorusunun cevabını kısaca yazdık. Bir olayın tarih bilimi inceleme alana girmesi için bazı özelliklere sahip olması gerekir. Sosyal ve Kültürel tarihi olaylara örnekler verelim;

Tarihin inceleme alanına giren sosyal ve kültürel olaylara örnekler veriniz.

Sosyal Olaylara Örnekler;

  1. Fransız Devrimi
  2. I. Dünya Savaşı
  3. 1 Eylül Saldırısı
  4. Atatürk’ün Samsun’a çıkışı

Kültürel Olaylara Örnekler

  1. Karahanlıların Türkçenin resmi dil olarak kabul edilmesi
  2. Latin Harflerin kabulü
  3. Matbaanın gelişi
  4. Kağıdın icadı
  5. Yazının icadı

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.