Tarihin Meydana Gelmesinde Liderler Mi Yoksa Toplumlar Mı Etkilidir?

Tarihin Meydana Gelmesinde Liderler Mi Yoksa Toplumlar Mı Etkilidir?

Tarihin Meydana Gelmesinde Liderler Mi Yoksa Toplumlar Mı Etkilidir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 14 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Tarihin Meydana Gelmesinde Liderler Mi Yoksa Toplumlar Mı Etkilidir?

Tarihin Meydana Gelmesinde Liderler Mi Yoksa Toplumlar Mı Etkilidir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Bence tarihin meydana gelmesinde liderler daha etkilidir. Çünkü, toplumları çeşitli adlarla adlandırılsa da (padişah, hakan, çar, sultan, ceo, kral, peygamber vb.) hep liderler yönetmiştir.
  2. Bu liderler toplumların diğer toplumlarla ilişkilerinde, kültürlerin gelişmesinde çok etkili olmuştur.
  3. Örneğin Hammurabi Kanunlarından bahsedilir. Bu tek bir liderin katkısı ile toplumda oluşan bir değişimdir, tarihtir.
  4. Fatih Sultan Mehmet, Büyük İskender, Attila, Hz. İsa, Peygamberimiz (sav), Atatürk, Mahatma Ghandi, Hitler, Stalin (Olumsuz örnek) vb. Bu büyük liderler toplumları yönetmiş, şekillendirmiş, toplumların tarihteki yerlerini belirlemişlerdir.
  5. Bu yüzden liderler tarihin meydana gelmesinde toplumlardan daha etkilidir.
  6. Tarih kitaplarının her sayfasında bir liderin isminin geçmesinin bir nedeni de bu olsa gerek.

Yukarıdaki Diyalogda Halit’in Sorusunun Cevabı Ne Olabilir?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarihin meydana gelmesinde liderlerin, toplumlardan daha etkilidir. Toplumları harekete geçiren, büyük değişimler yapmasını sağlayan, savaşlar, barışlar, adil yönetimler veya baskıcı yönetimler vb. olaylar liderlerin etkisi ile ortaya çıkmıştır.

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir