Tasavvuf Ahlak İlişkisini Örnekle açıklayınız.

Bu yazıda “Tasavvuf Ahlak İlişkisini Örnekle açıklayınız.” sorusunu kısaca cevapladık. Tasavvuf düşüncesi ile ahlak lişkisi şudur;

Tasavvuf Ahlak İlişkisini Örnekle açıklayınız.

Tasavvufun gayesi; Hakkın rızasını kazanmak için, nefsi temizlemek ve güzel ahlak sahibi olmaya çalışmaktır.

Kısaca tasavvuf, Allah ve Resulü’nün ahlakıyla ahlaklanmaktır.

Şu örnek sözler tasavvuf ahlak ilişkisini belirtir;

  • Peygamberimizin (sav)“Ben, ancak güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim.”  hadisi, ahlak ile ilgili ayetler ahlakın önemini belirtir.
  • Ebü’l-Hüseyin en-Nûrî’ye (ö. 908) göre, tasavvuf ne birtakım merasimler ne de bir bilgi yığınıdır; aksine tasavvuf yalnızca ahlaktır.
  • Hasan Basri, takvâ ehlinin doğru sözlülük, ahde bağlılık, sıla-i rahim, yoksullara merhamet, gurur ve kibirden arınmışlık, insanlarla iyi geçinme, güzel huy gibi ahlaki faziletlerle tanınabileceğini belirtmiştir.
  • “Tasavvuf iyi huydur iyi huyların ne kadar çok olursa tasavvufta o kadar ilerlemiş olursun…”  (Cüneydi Bağdadi)

KISACA: Tasavvuf ahlakı birinci şart kabul etmiştir.

12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir