Tasavvuf Düşüncedeki Züht Dönemi’nin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazınız.

Bu yazıda “Tasavvuf Düşüncedeki Züht Dönemi’nin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazınız.” sorusunu kısaca cevapladık.Züht Dönemine ait özelliklerden üç tanesini yazdık.

Tasavvuf Düşüncedeki Züht Dönemi’nin Özelliklerinden Üç Tanesini Yazınız.

Züht Döneminin Özellikleri;

  1. Ahirete yönelmek, dünyaya dalmamak,
  2. Elde mevcut bulunsa bile gönülde mal ve mülk sevgisine yer vermemek
  3. Lezzet verici şeyleri azaltmak, onlara dalmamak

12. SINIF DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ DERS KİTABI CEVAPLARI 

İLAVE BİLGİ

Züht Dönemi :Hz. Peygamber, sahabe ve onlardan sonra gelenleri içine alan, tasavvuf kavramının ortaya çıktığı hicri 2. asra kadar olan dönemi kapsar.

Tasavvuf Dönemi : Tasavvuf tarihcileri, sufi ve tasavvuf kavramlarının kullanılmaya ve ilk sufi adlarının duyulmaya başlandığı bu döneme “Tasavvuf Dönemi” adını vermektedirler.

Tarikat Dönemi : Hicri 6. asırdan itibaren tarikatların kurumsallaştığı ve sosyal hayatın bir parçası haline geldiği dönemdir. Tasavvuf

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir