Tasavvufi düşüncenin oluşum aşamalarını yazarak her bir dönemin özelliklerini kısaca belirtiniz.

Bu yazıda “Tasavvufi düşüncenin oluşum aşamalarını yazarak her bir dönemin özelliklerini kısaca belirtiniz.” konusunun cevabını kısaca yazdık. Tasavvufi düşünce oluşum aşamaları şunlardır;

Tasavvufi düşüncenin oluşum aşamalarını yazarak her bir dönemin özelliklerini kısaca belirtiniz.

Tasavvufi düşüncenin oluşumu ve gelişimi üç aşamadan meydana gelir.

1. Züht Dönemi

  • Asr-ı Saadetle başlar. Sahabeden sonraki nesil ve tabiin devrini ve miladi 7. ve 8. asrı içine alır.
  • Tasavvuf kavramının ortaya çıkışı ve sufi deyiminin ilk defa kullanıma başladığı döneme kadar devam eder.
  • Bir zaman sonra Müslümanların dünya ve malına önem vermesi gibi nedenlerle bir grup Müslüman dünya nimetlerinden mümkün olduğunca uzak durup kendisini ibadete verdi.

2. Tasavvuf Dönemi

  • Hicri ikinci asrın sonundan tarikatların ortaya çıktığı zamana kadar olan üç buçuk asırlık dönemdir.
  • Cüneyd-i Bağdadi ve Beyazid Bestami bu dönemde yetişmiştir.

3. Tarikat Dönemi

  • Tarikatlar, hicri ikinci asırda ortaya çıkmış, hicri altıncı asırdan başlayarak sosyal hayatın bir parçası haline gelmiştir.
  • İbnü’l Arabi en büyük temsilcisidir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Tasavvuf nedir? İnsanı Allah’a yaklaştırmanın yollarını gösteren manevi bir yoldur. .1

12.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir