Tasavvufun doğuşu ve gelişimi ile tarihsel ve bölgesel şartlar arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışınız

Bu yazıda “Tasavvufun doğuşu ve gelişimi ile tarihsel ve bölgesel şartlar arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışınız” konusunu kısaca cevapladık.

Tasavvufun doğuşu ve gelişimi ile tarihsel ve bölgesel şartlar arasındaki bağlantıyı bulmaya çalışınız

  • Tasavvufun doğuşu ve gelişiminde tarihsel ve bölgesel şartlar etkili olmuştur.
  • Orta Asya’dan Anadolu’ya göç
  • Anadolu’nun Türkleşmesi ve İslamlaşması
  • Moğolların saldırıları, yaşanan göçler ve ekonomik sıkıntılar
  • Selçuklu Devleti’nin yıkılışı
  • Rumeli ve Balkan Seferleri
  • Gaza ve cihat ruhu
  • Kurulan Ahilik teşkilatı
  • Fütüvvet ruhu
  • Yetişen büyük kişilerin etrafında oluşturduğu etki gibi yaşanan tarihsel ve sosyal olaylar tasavvufun oluşumunu ve gelişimini etkilemiştir.

İLAVE BİLGİ NOTU

Tasavvuf nedir? İnsanı Allah’a yaklaştırmanın yollarını gösteren manevi bir yoldur. .1

12.sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabı cevapları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir