TEMA’nın kuruluş sürecinde etkili olan unsurları olayların çok boyutluluğu açısından değerlendiriniz.

TEMA’nın kuruluş sürecinde etkili olan unsurları olayların çok boyutluluğu açısından değerlendiriniz. 5. sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı sayfa 16 cevapları. TEMA’nın (Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı) resmî genel ağ adresinden alınan aşağıdaki metni okuyunuz. Metinle ilgili olarak 16. sayfadaki soruları cevaplayınız

TEMA’nın kuruluş sürecinde etkili olan unsurları olayların çok boyutluluğu açısından değerlendiriniz.

Toprak tek bir maddedir, ama toprak bir çok ortama etki eder. Toprak sayesinde tarım yapabilir, yiyecek üretebiliriz, toprak sanayide kullanılır. İnsan yaşamı için toprak parçasına gerek vardır. Toprak diğer canlıların da yaşam ortamıdır. İnsan sahip olduğu toprak ile ülkeler oluşturur varlığını sürdürebilir. Toprakü üretilmesi ve geri kazanılması imkansızdır.

Toprağın etki ettiği bu çok boyutluluk ve önemi nedeni ile TEMA Vakfı’nın kuruluş sürecine etki eden çok boyutlu kavramlardır. olmuştur.

Temanın çalışmaları diğer canlı türlerinin yaşamını nasıl etkiler?

Tema toprağın korunmasını sağlar. Bu yüzden diğer canlı türlerinin yaşamlarına olumlu etkiler.

Çünkü canlılarda toprak yaşar. Toprağın temiz olması suları ve denizleri yani ekosistemi korur. biyolojik çeşitlilik artar.

TEMA’nın çevreyi koruma faaliyetlei diğer canlıların yaşam koşulları iyileştirir, zarar görmelerini ve yok olmalarını önler.

Tema’nın çalışmaları insan yaşamını hangi alanlarda etkiler?

İnsan yaşamını olumlu etkiler. İnsan daha yaşanır ve temiz bir çevrede yaşar. Tarım ve yiyeceklerimiz zarar görmez.

Su kaynakları kirlenmez, toprağın ekonomiye katkısı artar. Doğal çevre ve kültürel miraslar korunur.

Yaşamızı tehdit eden iklim değişikliği, erozyon gibi tehditler ortadan kalkar.

TEMA’nın çalışmaları çevre bilincinin gelişmesi açısından ne gibi sonuçlar doğurur?

Çevre bilincinin gelişmesine katkı sağlar ve yaygınlaştırır. Toplum bir konu üzerinde ortak hareket eder birlik ve beraberlik oluşur.

Çevrenin önemi herkes tarafından anlaşılır. Çevreye zarar vermeyen bir yaşam tarzı geliştirilir.

Çevre kişisel ve devlet kanunları ile korunur. Gelcek nesillere temiz bir ülke bırakılır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir