Teokratik Yönetim Nedir?

Teokratik Yönetim Nedir?

Teokratik Yönetim Nedir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 53 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Teokratik Yönetim Nedir?

Teokratik Yönetim Nedir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Teokrasi “devlet işlerinden yönetim ile görevli din adamları sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı sistem” olarak tanımlanabilir.

Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir? 

İLAVE BİLGİ NOTU

Teokrasi kelimesi Yunanca “theokratia” kelimesinden türemiştir. Theos’un anlamı tanrı, Kratos’un anlamı ise düzen demektir. Kelime Yunancada Tanrı’nın Düzeni anlamına gelir

  • Teokrasi bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, monarşi, krallık, padişahlık vb. gibi teokrasi de bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde dini temeller üzerine kurulur ve din adamları yönetimde etkilidir.
  • Bizim ülkemizin yönetimi cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde halkın egemenliği söz konusudur. Devleti halkın seçtiği yöneticiler yönetir.
  • Teokrasi yönetim şeklinde kurallar dini kuralların aynısı veya dini kurallara dayanan kurallardan oluşur.
  • Toplum kuralları, eğitim, kişisel haklar, hukuk din kurallara göre düzenlenir.
  • Teokrasi ile yönetilen ülkelere örnekler; Vatikan, Suudi Arabistan ve İran.
  • Teokrasi yönetimin kötü yanı, bir kişiye çok fazla güç vermektedir. Lider Tanrı adına kişisel gücünü artıran kurallar çıkarabilir. ( 1 , 2 )

Monarşi: Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimidir.

İmparatorluk; 
• Topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi,
• İçerisinde çeşitli unsurları (din, etnik köken, dil vb) barındıran devlet modeli,
• Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel yönetim olarak tanımlanabilir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir