Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir?

Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir?

Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir?  9.sınıf Tarih dersi kitabı 2. Ünite sayfa 55 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir?

Günümüzde Var Olan Yönetim Şekilleri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Cumhuriyet
 2. Monarşi
 3. Teokrasi
 4. Askeri Diktatörlük
 5. Tek Parti Rejimi

Diğer Yöntim Biçimleri

 1. Aristokrasi
 2. Despotluk
 3. Demokrasi
 4. Federasyon
 5. Kapitalizm
 6. Komünizm
 7. Konfederasyon
 8. Merkantilizm
 9. Meşrutiyet (parlamenter monarşi)
 10. Mutlakiyet
 11. Oligarşi
 12. Otokrasi
 13. Otonomi
 14. Plütokrasi
 15. Sosyalizm
 16. Teknokrasi
 17. Teokrasi
 18. Totalitarizm

Asurluların Geniş Bir Alana Hükmedebilmesinin Sebepleri Nelerdir?

İLAVE BİLGİ NOTU

Teokrasi “devlet işlerinden yönetim ile görevli din adamları sınıfının sorumlu olduğu ve devlet işlerinin dini temellere dayandırıldığı sistem” olarak tanımlanabilir.

TEOKRASİ HAKKINDA BİLGİ

Teokrasi kelimesi Yunanca “theokratia” kelimesinden türemiştir. Theos’un anlamı tanrı, Kratos’un anlamı ise düzen demektir. Kelime Yunancada Tanrı’nın Düzeni anlamına gelir

 • Teokrasi bir yönetim şeklidir. Cumhuriyet, monarşi, krallık, padişahlık vb. gibi teokrasi de bir yönetim şeklidir. Bu yönetim şeklinde dini temeller üzerine kurulur ve din adamları yönetimde etkilidir.
 • Bizim ülkemizin yönetimi cumhuriyettir. Cumhuriyet yönetiminde halkın egemenliği söz konusudur. Devleti halkın seçtiği yöneticiler yönetir.
 • Teokrasi yönetim şeklinde kurallar dini kuralların aynısı veya dini kurallara dayanan kurallardan oluşur.
 • Toplum kuralları, eğitim, kişisel haklar, hukuk din kurallara göre düzenlenir.
 • Teokrasi ile yönetilen ülkelere örnekler; Vatikan, Suudi Arabistan ve İran.
 • Teokrasi yönetimin kötü yanı, bir kişiye çok fazla güç vermektedir. Lider Tanrı adına kişisel gücünü artıran kurallar çıkarabilir. ( 1 , 2 )

Monarşi: Siyasi gücün bir tek kişinin elinde bulunduğu ve yönetimin genellikle kan yoluyla aile bireylerine geçtiği yönetim biçimidir.

İmparatorluk; 
• Topraklarında oturan çeşitli milletleri egemenliği altında toplayan devlet biçimi,
• İçerisinde çeşitli unsurları (din, etnik köken, dil vb) barındıran devlet modeli,
• Tarihsel olarak, kültürel, etnik, ekonomik ve toplumsal açıdan çeşitlilik arz eden farklı halkları bünyesinde toplayan büyük, politik ve bölgesel yönetim olarak tanımlanabilir. ( 3 , 4 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir