Tuğ, Nevbet, Çetr, Otağ Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulunuz. Yukarıdaki Görsellerde Bunların Hangilerini Görüyorsunuz? Söyleyiniz

Tuğ, Nevbet, Çetr, Otağ Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulunuz. Yukarıdaki Görsellerde Bunların Hangilerini Görüyorsunuz? Söyleyiniz

Tuğ, Nevbet, Çetr, Otağ Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulunuz. Yukarıdaki Görsellerde Bunların Hangilerini Görüyorsunuz? Söyleyiniz.  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Tuğ, Nevbet, Çetr, Otağ Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulunuz. Yukarıdaki Görsellerde Bunların Hangilerini Görüyorsunuz? Söyleyiniz

Tuğ, Nevbet, Çetr, Otağ Kelimelerinin Anlamlarını Sözlükten Bulunuz. Yukarıdaki Görsellerde Bunların Hangilerini Görüyorsunuz? Söyleyiniz. sorsunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Tuğ

Tuğ – Türk ve Altay halklarının devlet geleneğinde hükümranlık sembolüdür. Sancağın tepesine takılan at kuyruğu, kıldan yapılan flama şeklindedir. Toğ veya Tuk şeklinde de söylenir. ( 1 )

Nevbet

Nevbet Osmanlı Devleti zamanında sarayda ve bazı özel yerlerde belirli zamanlarda çalınan askeri mızıkadır.

Çetr

Türk hükümdarlarının her gittiği yerde yanında taşıdığı savaşlarda bile başının üstünde taşınan saltanat şemsiyesidir.

Hükümdar sefere veya alayla bir yere giderken başı üzerinde tutulurdu. Bir mızrağın ucunda küçük bir kubbe şeklinde açılan bu saltanat şemsiyesi atlas veya altın sırmalı kadifeden yapılırdı ve tepesinde “altın top” denilen bir alem (monçuk) bulunurdu. ( 2 )

Otağ

Türk kültüründe hakanın kullandığı büyük ve görkemli çadır.

Kitapdaki görsellerde tuğ ve otağ görülmektedir. Nevbet ve çetr yok.

BİLGİ NOTU

Çadırdan farkı, yuvarlak ve süslü olmasıdır. Osmanlı’da Padişah çadırlarına bu ad verilmiştir. Yeryüzü büyük bir otağa benzetilir. Yaşam Ağacı ise onun ortasındaki direktir. Türk kültüründe çadır önemli bir yere sahiptir. Kırgızlar Bozuy derler. Farklı renklerdeki çadırlar farklı anlamlara gelir. Ak Otağ, Kara Otağ, Kızıl Otağ, Sarı Otağ gibi… Oğuz Han ölüp de yerine oğlu Gün Han tahta çıkınca kendi Altın Otağ kurdurur. Kendi otağının sağ yanına altı, sol yanına da altı çadır kurdurur. Sağ tarafa 40 kulaçlık bir direk diktirip başına altın bir tavuk koydurur, dibine ak bir koyun bağlatır. Sol yanına da 40 kulaç bir direk diktirip onun üzerine de gümüş bir tavuk koydurur, dibine kara bir koyun bağlatır. Koyun güç simgesidir. Bu bağlamda Türk yurdu ve devleti üç boyutludur. Doğu-Batı (Sağ-Sol), Kuzey-Güney ve Gök-Yer. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir