Osmanlılarda Paralar Ve Çeşitli Eşyaların Üzerinde Kayı Boyunun Damgasının Bulunması Neyin Göstergesidir?

Osmanlılarda Paralar Ve Çeşitli Eşyaların Üzerinde Kayı Boyunun Damgasının Bulunması Neyin Göstergesidir?

Osmanlılarda Paralar Ve Çeşitli Eşyaların Üzerinde Kayı Boyunun Damgasının Bulunması Neyin Göstergesidir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Osmanlılarda Paralar Ve Çeşitli Eşyaların Üzerinde Kayı Boyunun Damgasının Bulunması Neyin Göstergesidir?

Osmanlılarda Paralar Ve Çeşitli Eşyaların Üzerinde Kayı Boyunun Damgasının Bulunması Neyin Göstergesidir? sorusunun cevabını kısaca maddler halinde yazdık.

  1. Osmanlı padişahları, kendilerini en eski Türk hükümdarı destanlardaki Oğuz Han neslinin Kayı Boyundan geldiklerine inanıyorlardı. Bu yüzden Osmanlı Devleti’ni önceki Türk devletlerinin devamı sayıyorlar ve hükümdarlık yetkisini doğrudan doğruya Allah’tan aldıklarına inanıyorlardı.
  2. Bu yüzden Osmanlılar bu düşünceyi yaşatmak için paralarının üstüne Kayı Boyu’nun damgasını vurmuşlardır.

BİLGİ NOTU

Kayı boyu, Oğuz Kağan Destanı’na göre Oğuzların 24 boyundan, Kaşgarlı Mahmud’un Divân-ı Lügati’t-Türk adlı eserine göre ise yirmi iki Oğuz boyundan ikincisidir.

IYI; Kayı kelime anlamı olarak “Kuvvet ve Kudret Sahibi” anlamına gelmektedir.

Oğuzların Kayı boyunun simgesidir. Kayı boyunun simgesi “İki Ok Bir Yay”dır. Babası Gün Han ve dedesi Oğuzhan olan Kayı Han bu boyun ilk atasıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir