Türk Devlet Yönetiminde Hükümdarın Görevleri Nelerdir?

Türk Devlet Yönetiminde Hükümdarın Görevleri Nelerdir?

Türk Devlet Yönetiminde Hükümdarın Görevleri Nelerdir?  7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabı ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Türk Devlet Yönetiminde Hükümdarın Görevleri Nelerdir?

Türk Devlet Yönetiminde Hükümdarın Görevleri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Allah’ın emaneti olan halka adaletli davranmak ve onları korumak
  2. Kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetmek,
  3. Sınırları güvenlik altına almak,
  4. Seferlere çıkarak yeni yerler fethetmek
  5. Halkın refahını arttırmakla
  6. Türk kavimleri arasındaki birliği ve dünya hakimiyetini sağlamak,
  7. Meclise başkanlık etmek görevleri vardı.

BİLGİ NOTU

Devlet teşkilatında vezirlik görevini ifa edecek bir kimsenin vazifelerini yerine getirmesi mecburidir. Eserde vezirin
vazifeleri hususunda şu bilgilere rastlanır:
-altın ve gümüşten oluşan zengin bir hazine toplamak.
-memleketi düzene koyarak sınırları genişletmek.
-memleketi tanzim ederek doğru kanınlar ile idare etmek.
-etrafındakilere iyilik ile yaklaşmak.
halkın refahını sağlamak, halka kötü ellerin uzanmasını
önlemek ve hükümdarın adını iyilik ile dünyaya yaymak ( 1 )

Türk devletlerinin başında hakan, kağan veya han unvanını taşıyan hükümdarlar yönetirdi.

Hükümdarlar, devleti yönetmenin kutsal bir görev olduğuna ve bu görevin kendilerine Gök Tanrı tarafından verildiğine inanırlardı. Gök Tanrı tarafından verilen bu yönetme yetkisine kut adı verilirdi. Kut hakkının, aynı güçle hükümdarın oğullarına geçtiğine inanılırdı.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir