Türk kültürü ve İslam medeniyeti hangi yönleriyle Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiş olabilir?

Türk kültürü ve İslam medeniyeti hangi yönleriyle Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiş olabilir?

Türk kültürü ve İslam medeniyeti hangi yönleriyle Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiş olabilir? 10.sınıf Tarih dersi 1.Ünite sayfa 28 sorularının cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Türk kültürü ve İslam medeniyeti hangi yönleriyle Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiş olabilir?

Türk kültürü ve İslam medeniyeti hangi yönleriyle Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiş olabilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Türk kültürü ve İslam medeniyeti devlet yönetimi, toprakların yönetimi, ordunun teşkilatı, hukuk, yaşantı biçimi gibi bir çok yönden Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiştir.
  2. Örneğin, toprak yönetimi İslam Hukukuna göre yapılırdı. Ülke toprakları Allah adına ülkeyi yöneten padişaha aitti.
  3. Devlet yönetiminde Türk gelenek ve görenekleri esas alınmıştır. Hükümdar ve ailesi kutsal sayılmıştır. Hükümdarlık Al-i Osman ailesine aitti.
  4. Ordu’da Yeniçeri Ocağı Selçuklular ve Memlukların örnek alınarak yapılmıştı.
  5. Toprak yönetiminde Tımar sistemi Selçukluların İkta sisteminden etkilenmiştir.
  6. Osmanlı Devletinin yabancılara olan hoşgörüsü, adaletli oluşu, dinde zorlama yapmaması İslam medeniyetinin etkisine örnektir.
  7. Mimari yapı, heykel ve resim sanatlarının olmaması İslam Medeniyetinin etkilerindendir.
  8. Osmanlılar dinin gereği pek çok toplum hizmeti veren eserler yapmışlardır. Kervansaraylar, çeşmeler, cami ve medreseler, hastaneler, hamamlar, imaretler yapmışlardır.

Dini değer sistemi giyim-kuşamdan mezar taşına kadar sosyo-kültürel hayatın görünür tüm alanlarında kendini hissettirmiştir. ( 1 )

Türk kültürü ve İslam medeniyeti çeşitli yönleri ile Osmanlı kültür ve medeniyetini etkilemiştir. Bu etkileme devlet yönetimi, yaşayış, giyinme, hukuk, siyasi ilişkiler hep bu kültürel etkilerin sonucu şekillenmiştir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir