Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

Bu yazıda “Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?” sorusunun cevabını kısaca yazdık. Türklerin ilk yurdu Orta Asya’dır. Türkler Orta Asya’dan çeşitli sebeplerle göç etmiştir. Türkler Orta Asya’dan şu yerlere göç etmiştir;

Türkler, Orta Asya’dan nerelere göç etmiştir?

Göç eden Türkler ve göç ettikleri yerle şunlardır;

 • Hunlar :Orhun bölgesinden Güney Kazakistan bozkırlarına, Türkistan’a
 • Ak Hunlar – Eftalitler : Afganistan ve Kuzey Hindistan’a
 • Hunlar : Güney Kazakistan ve Türkistan’dan Avrupa’ya
 • Ogurlar  : Güneybatı Sibirya’dan Güney Rusya’ya
 • Sabarlar : Aral Gölü’nün kuzeyinden Kafkaslara
 • Avarlar  : Batı Türkistan’dan Orta Avrupa’ya
 • Bulgarlar : Karadeniz kuzeyinden Balkanlar’a ve Volga Nehri kıyılarına
 • Macarlar :  Kafkasların kuzeyinden Orta Avrupa’ya
 • Uygurlar : Orhun Nehri bölgesinden İç Asya’ya
 • Peçenek, Kuman (Kıpçak) ve Uzlar : Hazar Denizi’nin kuzeyinden Doğu Avrupa ve Balkanlar’a
 • Oğuzlar : Orhun bölgesinden Seyhun Nehri kenarlarına ve Maveraünnehir üzerinden İran’a ve Anadolu’ya göç etmiştir.

9. sınıf Tarih ders kitabı tüm soruların cevapları

Türk Devletleri Listesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir