“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir?

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir?

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 18 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir?

“Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Paleografya
  2. Epigrafi
  3. Arkeoloji
  4. Etnografya
  5. Kimya bilimlerinden yararlandığı söylenebilir.

“Hafıza Yoksa Kimlik Yoktur; Kimlik Yoksa Ulus Yoktur.” Sözünden Ne Anlıyorsunuz?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarih bilimi kendisi için gerekli olan kaynakları elde edebilmek için çeşitli bilim dallarından yararlanır. Kitabımızda yer alan “Türklerin İlk Yazılı Belgeleri”  adlı metne göre tarih bilimi bu Orhun Kitabelerinin çeşitli bilim dallarının yardımı ile doğru, güvenilir bilgiyi oluşturmuştur.

Güvenilir kaynaklara dayanan tarih, tarihin güvenirliliğini arttırır.

Tarih sadece oturup kitabi bilgileri, anlatılanları öğrenmek ve aktarmak değildir. Bu metinde belirtildiği gibi, Orhun Kitabeleri için bir çok varsayımda bulunulmuştur. Herkes bu durumda kendi doğrusunu kabul etmek ister. Fakat diğer bilimlerin yardımı ile bu kitablerin gerçek zamanı ve hangi ulusa ait olduğu ortaya konmuştur.

Örneğin metinde bir çok bilim insanı bu kitabelerin başkasına olduğunu söylese de yazıların çözümü ile bu kitabelerin Türklere ait olduğu ortaya çıkarılmıştır.

  • Paleografi: Yazıları, alfabeleri ve bunların zaman içerisindeki değişimlerini inceler.
  • Epigrafi:Kitabeleri inceler.
  • Arkeoloji:Kazı yolu ile toprak ve su altındaki maddi kalıntıları ortaya çıkarır.
  • Etnografya:Toplumların örf, âdet, gelenek ve yaşayışlarını inceler
  • Kimya: Çeşitli kimyasal maddeler kullanarak kalıntıların gerçek zamanını tespit eder.

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir