Yukarıda İsimleri Ve Açıklamaları Verilen Bilim Dalları Haricinde Tarihe Yardımcı Olan Başka Bilim Dalları Nelerdir?

Yanlış davranışlara tepkim
Yukarıda İsimleri Ve Açıklamaları Verilen Bilim Dalları Haricinde Tarihe Yardımcı Olan Başka Bilim Dalları Nelerdir?

Yukarıda İsimleri Ve Açıklamaları Verilen Bilim Dalları Haricinde Tarihe Yardımcı Olan Başka Bilim Dalları Nelerdir? 9.sınıf Tarih dersi kitabı sayfa 17 cevaplarını aşağıda okuyabilirsiniz.

Yukarıda İsimleri Ve Açıklamaları Verilen Bilim Dalları Haricinde Tarihe Yardımcı Olan Başka Bilim Dalları Nelerdir?

Yukarıda İsimleri Ve Açıklamaları Verilen Bilim Dalları Haricinde Tarihe Yardımcı Olan Başka Bilim Dalları Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Kimya: Karbon 14 yöntemi ile tarihi kalıntıların zamanını bildirmen
 2. Onomastik: İsim bilimi
 3. Numizmatik : Para bilimi
 4. Sosyoloji :Toplum Bilimi
 5. Sigilografya : Mühür Bilimi
 6. Toponomi: Yer adları bilimi

Türklerin İlk Yazılı Belgeleri’’ Adlı Metne Göre Tarih Biliminin Hangi Bilim Dallarından Yararlandığı Söylenebilir?

İLAVE BİLGİ NOTU

Tarih bilimine yardımcı bilimler vardır. Bu bilimler tarihi kaynakların oluşturulması, değerlendirilmesi için bir çok konuyu aydınlatmakta yardımcı olur.

 1. Kronoloji
 2. Coğrafya
 3. Diplomasi
 4. Arkeoloji
 5. Heraldik
 6. Etnografya
 7. Antropoloji
 8. Nümizmatik
 9. Paleografya
 10. Filoloji
 11. Epigrafi

Bu bilim dalları örneğin, Nümizmatik tarih içindeki basılan paraları inceler. Basılan paralar, kralın tespiti, üzerinde yazan anlamlı sözler, paranın değeri vb. bilgiler ışığında tarihi kaynakların oluşmasına, desteklenmesine yardımcı olur.

Tarihi diğer beşeri ve sosyal bilim dallarından ayıran en önemli fark; diğer bilimler insanı veya doğayı bir yönüyle ele alırken tarih, insanı her yönüyle ve bütün yaptıklarıyla anlamaya ve anlatmaya çalışır.

Bir tarihin olayın aydınlatılmasında kaynaklara dayandırılmadan oluşturulan bilgi güvenilir değildir.

Tarih, geçmişte yaşamış insan ve insan topluluklarının bütün faaliyetlerini yer ve zaman göstererek, sebep-sonuç ilişkisi kurarak, belge ve bulgular ışığında inceleyen bilim dalıdır. ( 1 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir