Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir?

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir? sorusunun cevabını kısaca yazdık. düşünce özgrlüğü anayasal bir haktır. Düşünce özgürlüğü bize ve topluma katkıları nelerdir kısaca yazdık.

Ülkemizde anayasal bir hak olan düşünceyi açıklama özgürlüğünün bize ve topluma katkıları nelerdir?

  • Düşünce özgürlüğü toplumda huzuru sağlar.
  • Toplumun sosyal, kültürel, politik ve ekonomik alanda gelişmesini sağlar.
  • İnsanlar arası ilişkileri düzenler
  • Düşünce özgürlüğü demokratik bir toplum oluşturur
  • Baskıcı, diktatör rejimlerin ortaya çıkmasını önler
  • Düşünce özgürlüğü çok çeşitli bakış açısı sayesinde kandırılmamızı önler

İLAVE BİLGİ NOTU

ANAYASA MADDE 26: Herkes, düşünce ve kanaatlerini söz, yazı,resim veya başka yollarla tek başına veya toplu olarak açıklama ve yayma hakkına sahiptir. Bu hürriyet resmi makamların müdahalesi olmaksızın haber veya fikir almak ya da vermek serbestliğini de kapsar. Bu fıkra hükmü,radyo, televizyon, sinema veya benzeri yollarla yapılan yayımların izin sistemine bağlanmasına engel değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.