Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız. sorusunun cevabını kısaca açıkladık. dşünce özgürlüğü ve Atatrük’ün bu sözü ile aralarındaki ilişki şu şekildedir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün sözünden yola çıkarak cumhuriyet ile düşünceyi açıklama özgürlüğü arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

“Her birey istediğini düşünmek, istediğine inanmak, kendine göre siyasi bir fikre sahip olmak, seçtiği bir dinin gereklerini yerine getirmek veya getirmemek hak ve hürriyetine sahiptir. Kimsenin fikrine, vicdanına egemen olunamaz. Cumhuriyet fikir serbestliği taraftarıdır. Samimi ve meşru olmak şartıyla her fikre saygı duyulur.” Mustafa Kemal Atatürk

Cumhuriyet özgürlüklerin desteklendiği bir yönetim şeklidir.

Cumhuriyet yönetimi kişilere düşünce özgürlüğü verir.

Cumhuriyet bu sayede Cumhuriyet olur.

Cumhuriyet ve düşünce özgürlüğü arasındaki ilişki birbirlerini meydana getirmeleridir ve ayrılmaz bir ikilidir.

Düşünce özgürlüğünün olmadığı bir yönetimden Cumhuriyet olarak bahsedilemez.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.