Üretimde Makineleşmenin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Üretimde Makineleşmenin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Üretimde Makineleşmenin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Üretimde Makineleşmenin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir?

Üretimde Makineleşmenin Olumlu Ve Olumsuz Etkileri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Olumlu Etkileri

 1. Üretim, kalite ve verimlilik arttı
 2. Yeni iş alanları oluştu
 3. Hızlı ve seri üretim yapıldı
 4. Üretimde maliyetler düştü
 5. İnsan gücü ve hatalarını en aza indirdi
 6. Bilimsel gelişmeleri destekledi
 7. Yaşam kalitesi arttı
 8. Şehirleşme arttı
 9. Şehirler daha çok insanı besleyebilir hale geldi

Olumsuz Etkileri

 1. Hammadde ve pazar ihtiyacı arttı
 2. İşsizlik arttı
 3. Çarpık kentleşme oldu
 4. Çevre kirliliği arttı
 5. Şehirlerin altyapısı nüfus artışı karşısında eksik kaldı

BİLGİ NOTU

 • Sanayi Devrimi ya da Endüstri Devrimi, Avrupa’da 18. ve 19. yüzyıllarda yeni buluşların üretime olan etkisi ve buhar gücüyle çalışan makinelerin makineleşmiş endüstriyi doğurması, bu gelişmelerin de Avrupa’daki sermaye birikimini arttırmasına denir.
 • Sanayi Devrimi, ilk olarak Birleşik Krallık’ta ortaya çıkmış, ardından Batı Avrupa, Kuzey Amerika ve Japonya’ya sıçramış ardından bütün dünyaya yayılmıştır. ( 1 )
 • Günümüzde kullanılan gelişmiş sanayi makinelerinin atası Watt’ ın icat ettiği buhar makinesidir.
  Sanayileşme sürecinde sanayinin ham maddesi demir ve kömür madenleriydi.
 • Kömürle çalışan makineler Avrupa’da hızla yayılıyordu. Kısa sürede Avrupa’da büyük fabrikalar açılmakta ve buralarda binlerce işçi çalışmaktaydı. Bir anda Avrupa ekonomisi sanayiye dayalı olarak büyümüş ve dev bir ekonomi hâline gelmişti. ( 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir