Vakıfların Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir?

Vakıfların Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir?

Vakıfların Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir? 7.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Vakıfların Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir?

Vakıfların Toplum Hayatına Etkileri Nelerdir? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Toplumsal birlik ve beraberlik artar
  2. Toplum arasındaki ekonomik ve kültürel farklar azalır
  3. Toplumsal yardımlaşma artar
  4. Toplumsal kalkınmayı sağlar
  5. Devletin karşılayamadığı toplum ihtiyaçları vakıflar tarafından karşılanır
  6. Zor durumdaki bireylerin hayatları kolaylaşır
  7. Toplumdak bireylerin ihtiyaçları karşılanır

BİLGİ NOTU

Vakıf Nedir?

Geleneksel olarak, bir hizmetin gelecekte de yapılması için belli şartlarla ve resmi bir yolla ayrılarak bir kimse tarafından bırakılan mülk veya paraya ‘vakıf‘ denir.

Vakfın kurulma amacında insan, hayvan ve bir konu üzerine olabilir.

Vakıflar, servetin zengin kesimlerden toplumun daha fakir kesimlerine doğru akışını önemli ölçüde gerçekleştirerek sosyal dengelerin kurulmasında ve sosyal bütünleşmenin sağlanmasında, içtimaî barışın sürekliliğinde, sınıf çatışmalarının önlenmesinde, kamunun hizmet taleplerinin yerinde karşılanmasında, siyasî ve ekonomik istikrarın sağlanmasında da merkezî yönetimlerin en büyük yardımcıları olmuşlardır. ( 1 , 2 )

  • Evliya Çelebi, XVII. yüzyıldaki Osmanlı vakıf eserler hakkında, “..ben elli yılda 18 padişahlık ve krallık yere seyahat ettim, hiçbir yerde bu kadar hayrat görmedim” diye yazacaktır.
  • Osmanlı ve Selçuklu Döneminden günümüze intikal etmiş ancak yöneticisi kalmamış vakıf sayısı 52.000 adettir. ( 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir