Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.

Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler 

VATAN SEVGİSİ ATASÖZLERİ

 • Yad elde beylik sürmeden, yurtta züğürt gezme yeğdir (gurbete düşmüş bir insan, ne denli varlık içinde bir yaşam sürüyor olsa da doğup büyüdüğü yeri arar.)
 • Ana gibi yar vatan gibi diyar olmaz.
 • Bülbülü altın kafese koymuşlar vatanım da vatanım demiş.
 • Yurdun otlusu kutlusundan yeğdir.
 • Bülbülü altın kafese koymuşlar illede vatanım demiş.
 • Ezan dinmez bayrak inmez vatan bölünmez.
 • Bir mıh bir at kurtarır, bir at bir er kurtarır, bir er bir vatan kurtarır.
 • Yerinden ayrılan yedi yıl, yurdundan ayrılan ölünceye değin ağlar

 

Vatan Sevgisi ile ilgili Deyimler

 • Yersiz yurtsuz kalmak.
 • Vatan sağolsun
 • Vatanını sevmek
 • Vatanın bir karış toprağı uğruna

Vatan Sevgisi ile ilgili Özdeyişler

 • Vatan sevgisi, ruhları kurtaran en kuvvetli rüzgârdır. Atatürk
 • Yurt sevgisi ona hizmetle ölçülür. Atatürk
 • Vatan sevgisiyle harmanlanmış fedakarlık duygusu, dejenere insanlara basit gelir. Osman Pamukoğlu
 • Vatanseverlik; feragat işidir, vatanını seven, vazifesini yaparken beklemez. L. Kossuth
 • Vatansever kadar değerli bir insan göremem. Ernst Toller
 • İnsan vatanını sever, çünkü hürriyeti, rahatı, hakkı vatan sayesinde kaimdir. Namık Kemal

Dil ile İlgili Özdeyişler

 • Bil ki, lehine söz taşıyan kimse aleyhine de taşır; sana nakleden, senden de nakleder (Imam-ı Şafii)
 • İnsan dilinin altında gizlidir (Hadis-i Şerif
 • Kullanıldıkça keskinlşen tek alet dildir Washington Irwing
 • Dediklerine bakılırsa yeryüzünde aramışlar aramışlar, bir tek dilsiz kadın bulamamışlar (Plautus)
 • Dil ile düğümlenen, diş ile çözülmez Kaşgarlı Mahmut
 • “Dil, milletin özüdür.”
 • “Vatanını seven, dilinden anlamaz.
 • Dil, medeniyetin aynasıdır.
Dil ile İlgili Deyimler
 1. Dil döndüğünce vatan, baş döndüğünce mürşit.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir