DOST ACI SÖYLEMELİ Metni Cevapları-7. Sınıf Türkçe Kitabı

DOST ACI SÖYLEMELİ Metni Cevapları-7. Sınıf Türkçe Kitabı. 7. Sınıf Türkçe Ders Kitabı Cevapları Sayfa 17-18-19-20-21-22-23 Dörtel Yayıncılık (Dost Acı Söylemeli)

DOST ACI SÖYLEMELİ Metni Cevapları-7. Sınıf Türkçe Kitabı

Hazırlık Çalışmaları
1. Sizce iyi bir dostta hangi özellikler olmalı? Açıklayınız.
Cevap: Dürüst, güvenilir, iyi ve kötü günümde yanımda olan bir kişi olmalı

2. Günümüz toplumundaki dostluk ve arkadaşlıklar nasıldır? Tartışınız.
Cevap: Arkadaşlıklar sahte ve iyi gün dostluğu şeklinde oluyor.

3. Dostlukla ilgili bulduğunuz atasözü, deyim ve özdeyişleri sınıfta arkadaşlarınızla paylaşınız.
Cevap: Sorunun cevabını linkten okuyabilirsiniz. DOSTLUK ATASÖZÜ VE DEYİMLER

1. Etkinlik
Görsellerden ve başlıktan hareketle okuyacağınız metnin konusunu tahmin ediniz.
Tahminim: Dostun gerçekleri de söylemesi gerektiğini anlatan bir hikaye olabilir.

2. Etkinlik
Okuduğunuz metinde geçen anlamını bilemediğiniz kelime ve kelime gruplarının anlamlarını metnin bağlamından hareketle tahmin edip yazınız. Sonra bu kelimelerin anlamlarını TDK Güncel Türkçe Sözlük’ten bulup tahminlerinizle karşılaştırınız.

dost: Sırdaş, yoldaş
civanmertlik: Cesur
kadirbilirlik: değerini bilen
hak: adalet
adalet: eşitlik
vicdan azabı: üzüntü duymak
vazife: görev
fikir arkadaşı: Dost

3. Etkinlik
Okuduğunuz metinde geçen aşağıdaki deyimlerin anlamlarını öğrenip yazınız. Bu deyimlerin metne katkısını belirleyiniz.

dal budak salmak: Kendini salmak bırakmak. Bunlar anlamı kuvvetlendirmiştir, az söz ile çok şey anlatmıştır.

içinden çıkamamak: sorunu çözememek, ne yapacağını bilememek

bataklığa sürüklenmek: Yalnış ve çıkmaz bir yola girmek.

(birini) çekip çevirmek: Düzeltmek, doğru yolu göstermek

(birinin karşısına) aslanlar gibi çıkmak: korku bilmeden karşı koymak

göz yummak: Olmasına karışmamak

uçuruma yuvarlamak: Kötü bir yola düşmesine neden olmak

4. Etkinlik
Okuduğunuz metinden öznel ve nesnel yargılı ifadelere örnekler bulup yazınız.

Öznel yargılı ifadeler:

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.

İyi bir dosta düşen vazife, sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürsek yolundan tutup çevirmektir.

Dostlarımıza çok kötülük ediyoruz, yaptığı edepsizlik, ihanet ve alçaklıktır.

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz

Nesnel yargılı ifadeler:

Şu kadar senelik dostum bu adam benim.

5. Etkinlik
Okuduğunuz metnin içeriğine yönelik aşağıdaki soruları cevaplayınız.

1. Dost sözü sizde hangi anlamları çağrıştırıyor? Yazınız.
Cevap: Kardeşlik, yardımseverlik, bağlılık, sırdaş olmayı.

2. Yazar, dostumuza hangi durumlarda kötülük yaptığımızı söylüyor?
Cevap: Onun yanlışlarını söylemeyi ona karşı kötülük olarak görüyor.

3. İki kişinin dost olabilmesinin nedenleri nedir? Yazınız.
Cevap: Yakın bulmak, aynı düşüncelere sahip olmak, aynı şeylere ilgi duymak, sevmek ve ilgilenmektir.

4. Yazar, dostumuza nasıl davranırsak ihanet etmiş olacağımızı belirtiyor?
Cevap: Yaptığı hatalara kayıtsız kalıp onu desteklersek ona  ihanet etmiş oluruz.

5. Yazar, iyi bir dosta düşen vazifeyi hangi örnekle açıklıyor?
Cevap: Sevdiği insanı korumak, onu uyandırmak, onu yanlış yola giderken görürse kolundan tutup çevirmektir.

6. “Son pişmanlık fayda vermez.” sözüyle anlatılmak istenen nedir?
Cevap: Yapılan hatanın kötü şeylere sebep olacağı vebunun düzeltilemeyeceği anlatılmaktadır.

6. Etkinlik
Okuduğunuz metnin ana fikrini ve yardımcı fikirlerini belirleyiniz.
Ana Fikir: Dostun zarar verecek de olsa gerçeği söyleyebilmesi.

Yardımcı Fikir:

İyi dost nasıl olmalı
İnsanların birbirlerinin hatalarını görmezden gelmesi.
Dostlarımıza hatalarını söyemeliyiz.

7. Etkinlik
Aşağıdaki paragrafı okuyunuz.

(…)
“Aristo demiş ki: “Ey dostlarım dünyada dost yoktur.” Ustası Sokrates’ın başına gelenlere bakınca Aristo’ya hak vermemek zor. Büyük bilge görmüş gerçeği. Dost sandıklarının dost olmadığını. Sokrates’ın da ölüme korkusuzca gidişi bundandı belki, yaşamaya karşı duyduğu bezginlik de. Dostsuz, dostluksuz bir dünyada yaşamaktansa ölmek daha iyi elbet… Bizim eski bir şairimiz
de bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.” Tek bir mısrada dostluğun taşıdığı
engin anlam ne güzel belirtilmiş! Dünya ancak sevgiyle, dostlukla güzelleşiyor. Pinti çıkarların
egemen olduğu bir dünya, dünya mıdır, yoksa cehennem mi?”
(…)

Yukarıdaki parçada hangi anlatım biçimlerinden yararlanılmıştır?
Cevap: Alıntı yapmak, soru sormak yöntemi kullanılmıştır. Anlamı pekiştirme ve destekleme yapılmıştır.

Yukarıdaki parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yollarını belirleyiniz.
Cevap: Tanık gösterme, örnek verme yapılmıştır.

8. Etkinlik
Aşağıdaki cümleleri okuyunuz. Cümlelerde geçen fiillerin aldığı çekim eklerini ve eklerin işlevlerini örnekteki gibi altını çizerek belirleyiniz.

Zaman zaman dostlarımıza çok fenalık ediyoruz.
ed-(i)yor-uz geniş zaman, 1. çoğul kişi

Adam doğru yolda değil, bunu biliyorum.
Cevap: Bil-(i)-yor-um → geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bir yerlerden geldim bu konuya.
Cevap: Gel-(d)-im→bilinen geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

Onu niçin sevdiğimi bana söyletmek isterlerse bunu ancak şöyle bir cevapla ifade edebileceğimi zannediyorum.
Cevap: Zanned-(i)-yor-um →geniş zaman, 1. tekil şahıs

Bunu yapamazsanız onlara iyilik değil, kötülük etmiş olursunuz.
Cevap: olursun-uz, 2. çoğul kişi eki

Dünyayı seninle sevmişim ey dost.
Cevap: Sev-miş-im→geçmiş zaman, 1. tekil şahıs

“Dünyada dost vardır.” ilkesini yaratmaya çalışın.
Cevap: Çalış-ın → emir kipi

Neler söylenmemiş, neler yazılmamış bu konuda.
Cevap: Söyle-(n)-me-miş→ olumsuzluk eki, duyulan geçmiş zaman

Ne desem eski, ne yazsam boş.
Cevap:

Hayır, hayır, şiiri, yazını başkaları da seviyor, onlarla da selamlaşıyoruz, görüşüyoruz. Ama niye dost olamıyoruz?
Cevap: Sev-(i)-yor→ ek fiil eki,geniş zaman

9. Etkinlik
“Toplum hayatında dostluğun önemi” konulu bilgilendirici bir yazı yazınız. Yazınızı giriş, gelişme ve sonuç bölümlerinden oluşacak şekilde planlayınız. Yazınıza uygun bir başlık yazmayı unutmayınız. Yazınızı zenginleştirmek için atasözü, deyim ve özdeyişlerden yararlanabilirsiniz. Yazınızı oluştururken açıklama, tartışma, betimleme, öyküleme gibi anlatım biçimlerinden yararlanabilirsiniz.
Cevap: Sorunun  cevabını linkten okuyabilirsiniz. DOSTLUK TOPLUM HAYATINDAKİ ÖNEMİ

Sonraki Derse Hazırlık
Vatan ve dil sevgisini anlatan atasözü, özdeyiş ve deyimler tespit ediniz.
Cevap: Cevabı linkten okuyabilirsiniz. VATAN VE DİL SEVGİSİ ATASÖZÜ; ÖZDEYİŞ

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir