Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır?

Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır?

Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır?  5.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabının ödev sorusunun cevabını kısaca okuyabilirsiniz.

Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır?

Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır? sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

Yaptığı Çalışmalar Ülke Ekonomisine Ne Tür Katkılar Sağlamıştır?

 1. Yabancı ülkelere bağımlılık azalmış. Dış ülkelerden mal alımına gerek kalmamıştır.
 2. Ulaşım kolaylaşmıştır
 3. Ticari malların başka bölgelere taşınması kolaylıkla olmuştur
 4. Yeni iş kolları oluşmuştur.
 5. Ülke ekonomiye büyük katkılar sağlamıştır.

Nuri Demirağ Hangi Alanlarda Çalışmalar Yapmıştır?

 1. Türkiye’nin demiryollarının büyük bölümünü yapmıştır
 2. İlk uçak fabrikası kurmuştur
 3. İlk paraşüt üretimini yapmıştır.
 4. Büyük inşaat projeleri yapmıştır.

Nuri Demirağ Hangi Kişilik Özelliklere Sahiptir?

 1. Sorumluluk sahibi
 2. Girişimci
 3. Hayallerini gerçekleştirmek için çok çalışan
 4. İleri görüşlü
 5. Vatanını seven (” Ben bu parayı cemiyetten kazandım, cemiyete harcamalıyım” demiştir.)
 6. Cesaretli
 7. Engeller karşısında yılmayan kişilik özelliklerine sahiptir.

EK BİLGİ

 • 1886 yılında, Sivas’ın Divriği ilçesinde dünyaya geldi.
 • Yabancıların ürettiği sigara kağıdı işine girdi.
 • Milli mücadele döneminde Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti’nin Maçka Şubesi’nin yönetti.
 • Türkiye Cumhuriyetinin ilk demiryolu müteahhididir. 1012 kilometrelik demiryolunu bir yıl gibi kısa bir sürede tamamladı.
 • 1931 yılında İstanbul Boğazı’na köprü inşası projesini başlattı, fakat engeller sebebi ile yapamadı. ( 1 )

Nuri Demirağ’ın bir sözü;

Avrupa’dan, Amerika’dan lisanslar alıp uçak yapmak kopyacılıktan ibarettir. Demode tipler için lisans verilmektedir. Yeni icat edilenler ise bir sır gibi, büyük bir kıskançlıkla saklanmaktadır. Binaenaleyh kopyacılıkla devam edilirse, demode şeylerle beyhude yere vakit geçirilecektir. Şu halde Avrupa’dan ve Amerika’nın son sistem tayyarelerine mukabil, yepyeni bir Türk tipi vücuda getirilmelidir.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir