Bu Yatırımların Bölgenin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?

Bu Yatırımların Bölgenin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?

Bu Yatırımların Bölgenin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?   6.sınıf Sosyal Bilgiler dersi kitabın ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Bu Yatırımların Bölgenin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?

“Bu Yatırımların Bölgenin Sosyal ve Kültürel Gelişimine Ne Tür Katkıları Olmuştur?” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

  1. Yeni iş sahaları (özellikle tarım, hayvancılık, enerji vb.) ortaya çıkmıştır.
  2. Bölge halkının gelir düzeyi ve yaşam kalitesi yükselmiştir.
  3. Göç azalmıştır.
  4. Bölgeler arası fark azalmıştır.
  5. Farklı sosyal grupların kalkınma ile bütünleşmelerini sağlamıştır.
  6. Sosyal kalkınma, eğitim, sağlık, insan-toprak ilişkileri, yerleşim ve istihdam ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler konusunda önemli katkılar sağlamıştır.

EK BİLGİ

GAP Nedir?

GAP (Güneydoğu Anadolu Projesi), Fırat ve Dicle Nehirleri üzerinde yapılan baraj,  hidroelektrik santralleri ve sulama tesislerini ve kentsel ve kırsal altyapı, ulaştırma, sanayi, eğitim, sağlık ve diğer sektörlerin gelişmesini ve hizmetlerini kapsayan bir projedir. ( 1 , 2 ,

GAP’ta sürdürülebilir, katılımcı ve eşitlikçi-adil bir sosyal gelişmeyi sağlamaya yönelik proje faaliyetlerine çerçeve oluşturan ve doğrudan insani sosyal gelişmeye yönelik, özellikle sosyal kalkınma, eğitim, sağlık, insan-toprak ilişkileri, yerleşim ve istihdam ve cinsiyete dayalı eşitsizlikler üzerinde duran GAP Sosyal Eylem Planı çerçevesinde projeler hazırlanmakta ve uygulamaya aktarılmaktadır. ( 4 )

Türkiye’de yaklaşık 28 milyon hektar alan işlenmekte, bu alanın % 11,4’ü ile ülkenin su potansiyelinin 1/4’ü GAP Bölgesi’nde yer almaktadır. ( 3 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir