Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili bilgilere hangi kaynaklardan ulaşılmış olabilir?

Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili bilgilere hangi kaynaklardan ulaşılmış olabilir? sorusu hakkında şu bilgiler verilebilir. Yazının icadı ile insanlar her türlü olayı kayıt altına almışlardır. Bu sayede o dönem ile ile ilgili bilgi edinmek kolaylaşmıştır.

Yazının icadından önceki dönemlerde yaşayan insanların hayat tarzları ve ekonomik faaliyetleri ile ilgili bilgilere hangi kaynaklardan ulaşılmış olabilir?

Yazının icadından önceki dönemlere ait insan yaşayışı hakkında bilgiler şu yollarla elde edilmiş olabilir;

  1. Arkeolojik kazılardan çıkan aletler, besin kalıntıları, eşyalar
  2. Efsane ve destanlardaki ip uçları
  3. Mağara duvarlarına çizilen resimler
  4. Sağlam kalan heykel, yerleşim kalıntıları, hayvan fosilleri ve diğer kalıntılar

İLAVE BİLGİ NOTU

Yazıdan önceki dönemin aydınlatılabilmesi için en önemli unsur arkeolojik araştırmalar sonucunda elde edilen araç ve
gereçlerdir.

Buluntulardan elde edilen bilgiler, yazıdan önceki dönemin doğru yorumlanmasında oldukça önemlidir. İnsanlığın bu döneminde mağaralar, kerpiçten ilkel konutlar, taştan, kemikten, pişmiş kilden yapılmış aletler o döneme ayna tutar

Yazının icadında önce insanlar hakkında elde ettiğimiz bilgiler arkeolojik kazı sonucu elde edilen tüm alet, araç ve bitki, hayvan ve insan kalıntıları, mağaza duvarlarına çizilen resimler ve destanlardan elde edilen bilgilerdir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir