Yüce Allah, vahiyle bilgilendirmeseydi insanlık bugün geldiği seviyeye ulaşabilir miydi? Tartışınız

Yüce Allah, vahiyle bilgilendirmeseydi insanlık bugün geldiği seviyeye ulaşabilir miydi? Tartışınız.

Yüce Allah, vahiyle bilgilendirmeseydi insanlık bugün geldiği seviyeye ulaşabilir miydi? Tartışınız

Vahiy ile bilgilendirme olmadan da insan çeşitli bilgilere merak duygusu, aklı ve bilgisi sayesinde ulaşabilirdi.

Ama vahyin bildirdiği gayb bilgileri, ahiret, ölüm, yaratılış amacı, melekler vb. bilgilere ulaşamaz, hayatını buna göre düzenleyemezdi.

Bu yüzden insanlık bugün geldiği seviyeye ulaşamaz ama farklı bir hayatı yaşıyor olurdu.

EK BİLGİ

Vahiy: Sözlük anlamı olarak vahiy; işaret etmek, gizli ve süratli bir şekilde bir şeyi bildirmek, elçi göndermek demektir.(10) Terim
olarak vahiy; Yüce Allah’ın insanlar arasından seçmiş olduğu peygamberlerine mesajlarını, emir ve yasaklarını bildirmesidir

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir