Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl bir fikir vermektedir?

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl bir fikir vermektedir? sorusunun cevabını kısaca yazdık.  6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz. 

Yukarıdaki ayetler, peygamberlerin özellikleri hakkında sizlere nasıl bir fikir vermektedir?

Kardeşleri Hûd onlara şöyle demişti: (Allah’a karşı gelmekten) Sakınmaz mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.”
Şuarâ suresi, 124,125. ayetler.

“Kitap’ta İbrahim’i de an. Gerçekten o, son derece dürüst bir kimse, bir peygamber idi.” Meryem suresi, 41. ayet

Peygamberlerin Özellikleri Hakkında;

  1. Güvenilir
  2. Dürüst
  3. Davranışları ile insanlara örnek kimseler oldukları fikrini vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir