Yukarıdaki ayetlerin anlamını, Allah’ın (c.c.) insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz

Yukarıdaki ayetlerin anlamını, Allah’ın (c.c.) insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz sorusunun cevabını kısaca yazdık.  6. sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ders kitabında yer alan sorunun cevabını aşağıdaki bölümden ok uyabilirsiniz. Peygamber gönderilmesinin amacı ve önemi nedir?

Yukarıdaki ayetlerin anlamını, Allah’ın (c.c.) insanlara peygamberler göndermesinin önemi ve faydası açısından sınıfınızda değerlendiriniz

“Müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak peygamberler gönderdik ki peygamberlerden sonra insanların Allah’a karşı bir bahaneleri olmasın. Allah, mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” Nisâ suresi, 165. ayet.

“Andolsun ki içlerinden, kendilerine Allah’ın ayetlerini okuyan, (kötülüklerden ve inkârdan) kendilerini temizleyen, kendilerine kitap ve hikmeti öğreten bir peygamber göndermekle Allah; müminlere büyük bir lütufta bulunmuştur. Hâlbuki onlar daha önce apaçık bir sapıklık içindeydiler.” Âl-i İmrân suresi, 164. ayet

Allah’ın insanlara peygamber göndermesinin önemi, İnsanların Allah’ı bilip tanımaları, emir ve yasaklarını öğrenmelerini ve insanların dünya ve ahiret mutluluğunu sağlamaktır.

Peygamberler dini temsil etmek, insanlara  örnek olması, insanlara açıklaması, insanların nasıl kulluk ve ibadet yapacaklarını göstermesi için önemlidir.

Ayrıca insanlar biz seni bilmiyorduk gibi bir bahane üretmemeleri için peygamberler gönderilmiştir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir