Yukarıdaki ayetlerde hangi ibadetlerden söz edilmektedir? Bu ibadetler hakkında neler biliyorsunuz? Birer cümleyle aşağıya yazınız.

Yukarıdaki ayetlerde hangi ibadetlerden söz edilmektedir? Bu ibadetler hakkında neler biliyorsunuz? Birer cümleyle aşağıya yazınız.

Yukarıdaki ayetlerde hangi ibadetlerden söz edilmektedir? Bu ibadetler hakkında neler biliyorsunuz? Birer cümleyle aşağıya yazınız.

“…Yoluna gücü yetenlerin o evi haccetmesi, Allah’ın insanlar üzerinde bir hakkıdır…” Âl-i İmrân suresi, 97. ayet.

Hac ibadeti. Müslümanlarca kutsal olan Mekke çevresinde Kâbe ve diğer kutsal yerlere gidilmesi ve ibadet edilmesidir.  Akıl sağlığı yerinde ve büluğ çağına erişmiş müslümanlara farzdır

“Haccı ve umreyi Allah için tam yapın…” Bakara suresi, 196. ayet.

Hac ve umre ibadetinden söz edilmektedir.  Müslümanların Kâbe’yi hac mevsimi dışında ziyaret etmelerine umre denir.

“O hâlde Rabb’in için namaz kıl ve kurban kes.” Kevser suresi, 2. ayet.

Namaz ve kurban kesmek.

“Sadakaları açıkça verirseniz o, ne iyi olur; yok eğer onları gizler de fakirlere öyle verirseniz bu sizin için daha hayırlıdır ve günahlarınızın bir kısmının da bağışlanmasına sebep olur. Bilin ki Allah, her ne yaparsanız hepsinden haberdardır.” Bakara suresi, 271. ayet

Sadaka ibadetinden bahsedilmektir. Müslümanın gönüllü olarak ihtiyaç sahiplerine yapılan maddî yardım’ anlamına gelir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir