Yukarıdaki ayetlerde insanın kaderi ile ilgili hangi kavramlara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetleri insanın özgürlüğü ve sorumluluğu açısından yorumlayınız.

Yukarıdaki ayetlerde insanın kaderi ile ilgili hangi kavramlara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetleri insanın özgürlüğü ve sorumluluğu açısından yorumlayınız.

Yukarıdaki ayetlerde insanın kaderi ile ilgili hangi kavramlara vurgu yapılmaktadır? Bu ayetleri insanın özgürlüğü ve sorumluluğu açısından yorumlayınız.

“De ki: Hak Rabb’inizdendir. Artık dileyen iman etsin, dileyen inkâr etsin…” (Kehf suresi, 29. ayet.)
“Kim iyi bir iş yaparsa bu kendi lehinedir. Kim de kötülük yaparsa aleyhinedir. Rabb’in kullarına asla zulmedici değildir.” (Fussilet suresi, 46. ayet.)

Bu ayetlerde insanın “özgür” bir varlık olduğuna ve inanıp inanmamada özgür olduğuna, insan özgürce karar verebildiği için yaptıklarından da “sorumlu” olduğuna vurgu yapılmaktadır.

Çünkü, insan, aklıyla iyiyi kötüden, doğruyu yanlıştan ayırt eder. Hür iradesiyle bunlardan dilediğine yönelir.
Kişi, davranışlarını özgür iradesiyle gerçekleştirdiği için yaptıklarından sorumludur. Kur’an’da bu ayetlerde insanın özgür ve sorumlu bir varlık olduğunu belirtmektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir