Yukarıdaki metinden hareketle, Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir?

Bu yazıda “Yukarıdaki metinden hareketle, Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir?” sorusunu cevapladık.

Yukarıdaki metinden hareketle, Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir?

Beylikler Dönemi’nde iyi bir koyun on iki dirhem, bir ritl (1kg.) bal, 1/3 dirhem, Germiyan’da bir mud (100-120 kg.) buğday on beş dirhem fiyatla satılıyordu. Sivas’ta Rahat oğlu Kemaleddin, 14. asır başlarında oğlu Ömer Bey’e; yıllık yemek masrafı için 540, kışlık ve yazlık elbiseleri için de 500 dirhem, Ömer’in kızı Dilşad’ın beş yaşına kadar yemek ve elbisesine yılda 400 ve on beş yaşına kadar da yılda 1.200 dirhem maaş tayin etmiştir. Osman Turan, Selçuklular Devri’nde Türk İslam Medeniyeti, s. 372

Yukarıdaki metinden hareketle Türk İslam devletlerindeki alışveriş ve aile dayanışması hakkında neler söylenebilir?

  1. Alışverişte para kullanıldığı, dirhem adlı paranın yaygın olduğu
  2. Aile dayanışması hakkında ailelerin çocuklara maddi olarak yardım ettikleri söylenebilir

11. sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarih Kitabı Cevapları

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir