Yusuf Has Hacib’in Açıklamalarına Göre Karahanlı Devleti Hükümdarlarının Taşıdığı Özellikler Nelerdir?

Yusuf has Hacib’in Açıklamalarına Göre Karahanlı Devleti Hükümdarlarının Taşıdığı Özellikler Nelerdir?

Yusuf has Hacib’in Açıklamalarına Göre Karahanlı Devleti Hükümdarlarının Taşıdığı Özellikler Nelerdir?   6.sınıf Sosyal Bilgiler ders kitabındaki ödev sorusunun cevabını okuyabilirsiniz.

Yusuf Has Hacib’in Açıklamalarına Göre Karahanlı Devleti Hükümdarlarının Taşıdığı Özellikler Nelerdir?

“Yusuf has Hacib’in Açıklamalarına Göre Karahanlı Devleti Hükümdarlarının Taşıdığı Özellikler Nelerdir?” sorusunun cevabını maddeler halinde kısaca yazalım;

 1. Kanunu doğru uygulayan
 2. Halkı koruyan
 3. Cesur, kahraman, atılgan
 4. Cesareti ile düşmana karşı koyan özellikleridir.

Kurucusu Bilge Kül Kadir Han’dır. Karahanlılar, islamiyeti topluca kabul eden ilk Türk devletidir. ( 1 , 2 )

Kaşgarlı Mahmut’un Verdiği Bilgilerden Yararlanarak Karahanlı Devleti’nin Kültürü, Ekonomisi ve Sosyal Yaşamı Hakkında Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz?

“Kaşgarlı Mahmut’un Verdiği Bilgilerden Yararlanarak Karahanlı Devleti’nin Kültürü, Ekonomisi ve Sosyal Yaşamı Hakkında Hangi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz? ” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazalım;

 1. Kültür: Türk Kültürüne büyük önem verilmiştir. Kültürümüzün üstünlüğünü göstermek için araştırmalar yapmışlardır.
 2. Ekonomisi:Karahanlılar devrinde kömür, bakır, altın ve kurşun içeren maden ocakları işletilmiştir. Tarım ve dokumacılık ekonominin bir dalıydı.
 3. Sosyal Yaşam: Komşuluk, ikili ilişkilere önem verirler. İslam dinine göre yaşantılarını düzenliyorlardı.

Karahanlı Devleti, 840 – 1212 yılları arasında Orta Asya ve günümüz Doğu Türkistan toprakları üzerinde hüküm sürmüş bir Türk devletidir. ( 1 )

Harita 3.9’dan Yararlanarak Karahanlı Devletinin Sınırlarını Belirtiniz. Devletin Sınırları İçinde Yer Alan Şehirleri Sıralayınız

“Harita 3.9’dan Yararlanarak Karahanlı Devletinin Sınırlarını Belirtiniz. Devletin Sınırları İçinde Yer Alan Şehirleri Sıralayınız” sorusunun cevabını kısaca maddeler halinde yazdık.

 1. Batıda Harzemşahlar,
 2. Kuzeyde Kırgızlar,
 3. Günеуdе Gazneliler
 4. Doğudа Karahіtaylar bulunmaktadır. ( 1 , 2 )

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir