10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Sayfa 36 Türkçe Çevirisi Count Me In

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Türkçe Çevirisi Sayfa 36 Count Me In. 10. sınıf İngilizce ders kitabı Workbook Çalışma Kitabının kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı (Woorkbook) Sayfa 36 Türkçe Çevirisi Count Me In

6B
Use your dictionaries and match the expressions to the pictures below.

milking the cow
heating the room with a stove
washing the dishes
plowing the land
hanging the clothes out
washing the clothes by hand
watching black and white TVs
using the landline

ANSWER
a. washing the clothes by hand
b. plowing the land
c. milking the cow
d. using the landline
e. watching black and white TVs
f. washing the dishes
g. hanging the clothes out
h. heating the room with a stove

6C
Match the expressions from Part 6 B to their present compensator from Part 6 A. One is done for you.

ANSWER

Past b f g e d c h a
Present 1 2 3 4 5 6 7 8

6D
Write a short paragraph comparing what people used to or didn’t use to do in the past and what they are doing at present. Use the words in Part 6 A and 6 B.

The 21st century has had a number of differences from the previous centuries. Some are good for the people but some are still speculative. For example in the past, people used to plow their lands by animals, but today they use plowing machines instead. …

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6B
Sözlüklerinizi kullanın ve ifadeleri aşağıdaki resimlerle eşleştirin.

süt sağmak
odayı soba ile ısıtmak
bulaşık yıkamak
toprağı sürmek
kıyafetleri dışarı asmak
çamaşırları elle yıkamak
siyah beyaz televizyon izlemek
sabit hattı kullanmak

CEVAP
a. çamaşırları elle yıkamak
B. toprağı sürmek
C. süt sağmak
D. sabit hattı kullanmak
e. siyah beyaz televizyon izlemek
F. bulaşık yıkamak
G. kıyafetleri dışarı asmak
H. odayı soba ile ısıtmak

6C
Bölüm 6 B’deki ifadeleri Bölüm 6 A’daki mevcut dengeleyicileriyle eşleştirin. Biri sizin için yapılır.

CEVAP

Geçmiş b f g e d c h a
Mevcut 1 2 3 4 5 6 7 8

6D
İnsanların geçmişte ne yapıp ne yapmadıklarını ve şu anda ne yaptıklarını karşılaştıran kısa bir paragraf yazın. Bölüm 6 A ve 6 B’deki kelimeleri kullanın.

21. yüzyılın önceki yüzyıllardan bir takım farklılıkları vardır. Bazıları insanlar için iyidir, ancak bazıları hala spekülatiftir. Örneğin eskiden insanlar tarlalarını hayvanlarla sürerdi, bugün ise bunun yerine çiftçilik makineleri kullanıyorlar. …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir