10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sayfa 105 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 105 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 105 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 105 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

The students worked for a couple of minutes and then, a student came to the board. He wrote “Mary did not say a word.” Then, followed another pair by writing “She went on doing something on her smartphone.” Another pair added “The same thing happened the following day.” Sentences of the pairs followed each other: “Mr. Hopkins got angrier and angrier but nothing changed.”, “Mary kept looking at her smartphone.”, “One day, when Mr. Hopkins came in, Mary hugged him and said ‘Daddy, we are not desperate! Mum will walk again, hooray!’ “, “Mr. Hopkins just looked and asked how that could happen.”, “I shared the problem on a health forum and asked for help.”, “People recommended some doctors and I contacted one of them.”, “He read the reports and told me about a new cure.”, “I made an appointment. Can you take us there?”, “They went there and her mother recovered.”,
“Mr. Hopkins apologized to Mary for being rude to her about the smart phone.” and finally, the last sentence was written on the board: “If you use them for cooperation at the right time, smartphones and social media are great, dad.” Ms. Ritto was amazed. She didn’t know what to say. She asked the students how they had managed to create such a nice story without any serious preparation. One of the students admitted that it was a story from the literature class. They all laughed and she congratulated her students before she left the classroom.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

Öğrenciler birkaç dakika çalıştı ve ardından tahtaya bir öğrenci geldi. “Mary tek kelime etmedi” yazdı. Ardından, “Akıllı telefonunda bir şeyler yapmaya devam etti” yazarak başka bir çifti takip edin. Başka bir çift, “Ertesi gün de aynı şey oldu” diye ekledi. Çiftlerin cümleleri birbirini takip etti: “Bay Hopkins daha da sinirlendi ama hiçbir şey değişmedi.”, “Mary sürekli akıllı telefonuna baktı.”, “Bir gün Bay Hopkins içeri girdiğinde Mary ona sarıldı ve ‘Babacığım’ dedi. , çaresiz değiliz! Annem tekrar yürüyecek, yaşasın!’ “, “Bay Hopkins az önce baktı ve bunun nasıl olabileceğini sordu.”, “Sorunu bir sağlık forumunda paylaştım ve yardım istedim.”, “İnsanlar bazı doktorlar önerdi ve ben onlardan biriyle iletişime geçtim.”, “Okudu. “Randevu aldım. Bizi oraya götürür müsünüz?”, “Oraya gittiler ve annesi iyileşti.”,
“Bay Hopkins, akıllı telefon konusunda ona kaba davrandığı için Mary’den özür diledi.” ve son olarak, son cümle tahtaya yazıldı: “Onları doğru zamanda işbirliği için kullanırsan, akıllı telefonlar ve sosyal medya harikadır baba.” Bayan Ritto şaşırmıştı. Ne diyeceğini bilemedi. Öğrencilere ciddi bir hazırlık yapmadan böylesine güzel bir hikayeyi nasıl oluşturabildiklerini sordu. Öğrencilerden biri bunun edebiyat dersinden bir hikaye olduğunu kabul etti. Hepsi güldü ve sınıftan ayrılmadan önce öğrencilerini tebrik etti.


6C. Read the short story and answer the questions.

1. What was Ms. Ritto’s opinion on smartphones at the beginning of the class? …………
2. What did she ask her students to do?.
3. Did everything go as she planned?
4. What message did the students give her?

ANSWER
6 C 1. She thought that smartphones were waste of time and not very useful.
2. She asked her students to create a collaborative story.
3. No, it didn’t.
4. The students gave her this message that if people use smartphones and social media for cooperation at the right time, smartphones and social media are great.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6C. Kısa hikayeyi okuyun ve soruları cevaplayın.

1. Dersin başında Bayan Ritto’nun akıllı telefonlar hakkındaki görüşü neydi? …………….
2. Öğrencilerinden ne yapmalarını istedi?
3. Her şey planladığı gibi gitti mi?
4. Öğrenciler ona ne mesaj verdi?

CEVAP
6 C 1. Akıllı telefonların zaman kaybı olduğunu ve pek kullanışlı olmadığını düşündü.
2. Öğrencilerinden ortak bir hikaye oluşturmalarını istedi.
3. Hayır, olmadı.
4. Öğrenciler ona, insanlar akıllı telefonları ve sosyal medyayı doğru zamanda işbirliği için kullanırlarsa, akıllı telefonlar ve sosyal medyanın harika olduğu mesajını verdiler.

6.D. Hikayeyi tekrar okuyun ve ortak bir hikaye yaratmanın ne şekilde farklı olduğunu öğrenin. Arkadaşlarınızla tartışın ve aşağıdaki cümle için doğru seçeneği daire içine alın.

Ortak hikaye yazılır…
a. bir yazar tarafından.
b. üç veya daha fazla yazarlı bir grup tarafından. (DOĞRU CEVAP)


6.D. Read the story again and find out in what way creating a collaborative story is different. Discuss with your friends and circle the correct option for the sentence below.

Collaborative story is written…
a. by an author.
b. by a group of three or more authors. (DOĞRU CEVAP)

6E. Below is the template of a digital collaborative story. Its first sentence has been given for you.

Each time before a group, pair or student adds a sentence, discuss it and make changes if necessary to create a collaborative story which shows the advantages of technology. Then, arrange it online.

First line- They realized that they were lost.
He picks up his cell phone and they call the police. The police go out to look for them.
They call their parents and say they’re fine.
They take pictures with their mobile phones and send them on the phone.
They open the map application on their mobile phone and find out where they are.
They reach the road in a mobile phone direction.
When they set off, they call a taxi from UBER and go home.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6E. Aşağıda bir dijital işbirlikçi hikaye şablonu bulunmaktadır. İlk cümlesi senin için verildi.

Her seferinde bir grup, çift veya öğrenci bir cümle ekler, tartışır ve gerekirse teknolojinin avantajlarını gösteren ortak bir hikaye oluşturmak için değişiklikler yapar. Ardından, çevrimiçi olarak düzenleyin.

İlk satır- Kaybolduklarını anladılar.
Cep telefonunu alır ve polisi ararlar. Polis onları aramak için dışarı çıkar.
Ailelerini arayıp iyi olduklarını söylüyorlar.
Cep telefonlarıyla fotoğraf çekip telefona gönderiyorlar.
Cep telefonlarında harita uygulamasını açarlar ve nerede olduklarını öğrenirler.
Bir cep telefonu yönünde yola ulaşırlar.
Yola çıktıklarında UBER’den bir taksi çağırıp eve gidiyorlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.