10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88-89 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 88-89 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 88-89 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 88 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Study the following sentences from the text. Then, circle the best
options below to complete the sentences about the rules for the
passive voice.

●● “… competitions are arranged. “
●● “The arrival of the new year is celebrated.”
●● “ … event location is announced by the municipality.”
●● “ Sporting and skating events are organized.”

1. The focal point is…
a. who did the action.
b. not who did the action

2. The ……………… form of the verb follows the verb ‘be’.
a. past simple
b. past participle

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Metinden aşağıdaki cümleleri çalışın. Sonra, en iyisini daire içine alın
kurallarla ilgili cümleleri tamamlamak için aşağıdaki seçenekler
pasif ses.

●● “… yarışmalar düzenlenir. “
●● “Yeni yılın gelişi kutlandı.”
●● “… etkinlik yeri belediye tarafından duyurulur.”
●● “Spor ve paten etkinlikleri düzenlenir.”

1. Odak noktası …
a. eylemi kim yaptı.
b. eylemi kim yapmadı

2. Fiilin ……………… formu ‘olmak’ fiilini izler.
a. geçmiş zaman
b. geçmiş zaman ortacı


2. Match the two halves to make meaningful sentences by following the rules above.

1. Switzerland is…
2. Ramadan festival is…
3. The warranty paper is…
4. The Taj Mahal is…
5. Unfortunately, some animals are…
6. Football is…
7. These cars are…

a. given with the product when you buy it.
b. visited by millions of tourists every year.
c. known for its chocolate.
d. made in Japan.
e. killed for their furs.
f. liked all around the world.
g. celebrated in Turkey every year.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Yukarıdaki kuralları izleyerek anlamlı cümleler kurmak için iki yarıyı eşleştirin.

1. İsviçre …
2. Ramazan bayramı …
3. Garanti kağıdı …
4. Tac Mahal …
5. Ne yazık ki, bazı hayvanlar …
6. Futbol …
7. Bu arabalar …

a. satın aldığınızda ürünle birlikte verilir.
b. her yıl milyonlarca turist tarafından ziyaret edilmektedir.
c. çikolatasıyla tanınır.
d. Japonya’da yapılmıştır.
e. kürkleri için öldürüldü.
f. tüm dünyada sevdim.
g. Türkiye’de her yıl kutlanmaktadır.


1D
Below are sentences to describe Antalya International Sandland Festival. Work in pairs and place them into the paragraph. Pay attention to sequencers. Then, listen and check your answers. Tapescript 7.1

Sand sculptures are made.
The date for the festival is announced.
An area on the beach is provided for the sculptors.
The area is visited by people.

Antalya Sandland Festival:
Imagination Through Sand
First, (1) ………………………………………………….. on the
Net. Then, (2) ……………………………………………………….
Next, (3) ……………………………………………… and finally,
(4) ………………………………………………….. .

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1G
Aşağıda Antalya Uluslararası Kumsal Festivali’ni anlatan cümleler var. İkili çalışın ve bunları paragrafa yerleştirin. Sıralayıcılara dikkat edin. Ve sonra dinleyin ve cevaplarınızı kontrol edin. Kaset 7.1

Kumdan heykeller yapılır.
Festival tarihi açıklandı.
Heykeltraşlar için sahilde bir alan sağlanmıştır.
Alan insanlar tarafından ziyaret edilmektedir.

Antalya Sandland Festivali:
Kumdan Hayal Gücü
Birincisi, (1) ……………………………………… ………….. üzerinde
Ağ. Sonra, (2) ……………………………………… ……………….
Sonra, (3) ……………………………………… ……… ve sonunda,
(4) ……………………………………….. ………….


SAYFA 89 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A
Below are some of the most common expressions related to festival and celebration processes. Which one/s do you think you are familiar with in your country? Put a tick.

Best wishes messages are sent.
Gifts are given or exchanged.
Poems are recited.
Relatives, friends are visited.
Special meals are cooked.
Homes, buildings and streets are decorated.

Fireworks are launched.
Artists and writers are invited.
Special costumes are worn.
Street parties are organized.
Fancy dresses are worn.
Candle-lit parade of boats are performed.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2A
Festival ve kutlama süreçleriyle ilgili en yaygın ifadelerden bazıları aşağıdadır. Ülkenizde aşina olduğunuzu düşündüğünüz hangileri? İşaret koy.

En iyi dileklerimle mesajlar gönderilir.
Hediyeler verilir veya takas edilir.
Şiirler okunur.
Akrabalar, arkadaşlar ziyaret edilir.
Özel yemekler pişirilir.
Evler, binalar ve sokaklar dekore edilmiştir.

Havai fişekler başlatıldı.
Sanatçılar ve yazarlar davetlidir.
Özel kostümler giyilir.
Sokak partileri düzenleniyor.
Süslü elbiseler giyilir.
Teknelerin mum ışığında geçit töreni yapılır.


2B

Look at the pairs of national and international festivals below. Pick one from each pair and describe them using the data about them.

National Sovereignty and Children’s Day
When: April 23
How long: 1 day
Where: Turkey
Main events: Parade, folk dances

White Nights Festival
When: June 11- July 2
How long: 3 weeks
Where: St. Petersburg, Russia
Main events: Scarlett sails, fireworks

Maritime and Cabotage Day
When: July, 1
How long: 1 day
Where: Turkey
Main events: Laying wreaths onto sea, boat shows

Ramadan (Eid Al-Fitr) Festival
When: at the end of Ramadan
How long: 3 days
Where: Islamic countries
Main events: Family visits, specific prayers

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2B

Aşağıdaki ulusal ve uluslararası festival çiftlerine bakın. Her çiftten bir tane seçin ve onlar hakkındaki verileri kullanarak onları tanımlayın.

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Ne zaman: 23 Nisan
Ne kadar uzun: 1 gün
Nerede: Türkiye
Ana etkinlikler: Geçit töreni, halk dansları

Beyaz Geceler Festivali
Ne zaman: 11 Haziran – 2 Temmuz
Ne kadar uzun: 3 hafta
Nerede: St.Petersburg, Rusya
Ana etkinlikler: Scarlett yelkenleri, havai fişekler

Denizcilik ve Kabotaj Günü
Ne zaman: 1 Temmuz
Ne kadar uzun: 1 gün
Nerede: Türkiye
Başlıca etkinlikler: Denize çelenk koymak, tekne şovları

Ramazan Bayramı (Ramazan Bayramı) Festivali
Ne zaman: Ramazan sonunda
Ne kadar uzun: 3 gün
Nerede: İslam ülkeleri
Ana olaylar: Aile ziyaretleri, özel dualar

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir