10. Sınıf İngilizce Ders Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87 Count Me In MEB

10. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 87 MEB Count Me In konusunu kısaca yazdık. 10. sınıf İngilizce ders kitabı MEB Count Me In kitabının İngilizce soru, metin İngilizce cümlelerinin Türkçe çevirilerini sayfa sayfa aşağıdaki bölümden okuyabilirsiniz.

10. Sınıf İngilizce Kitabı Sayfa 87 Türkçe Çevirisi MEB Count Me In

SAYFA 87 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

FOOD & FESTIVALS

1. Chinese New Year
Chinese New Year is the greatest festival of China. It is the largest
festival and holiday for the country as the celebrations run from Chinese New Year’s Eve, the last day of the last month of the Chinese calendar, to the Lantern festival on the 15th day of the first month. It is also known as the Spring Festival. The arrival of the new year is celebrated. Dragons, fireworks, symbolic clothing, flowers, lanterns, etc. are displayed during the celebrations. The traditional lion dance is also performed at the festival.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

YİYECEK & FESTİVALLER

1. Çin Yeni Yılı
Çin Yeni Yılı, Çin’in en büyük festivalidir. En büyüğü
Çin takviminin son ayının son günü olan Çin Yeni Yılı arifesinden ilk ayın 15’indeki Fener festivaline kadar süren kutlamalar ülke için festival ve bayramdır. Aynı zamanda Bahar Şenliği olarak da bilinir. Yeni yılın gelişi kutlanır. Kutlamalar sırasında ejderhalar, havai fişekler, sembolik giysiler, çiçekler, fenerler vb. Sergilenir. Festivalde geleneksel aslan dansı da sergileniyor.


2. Pingxi Sky Lantern Festival
Pingxi Sky Lantern Festival is one of the biggest cultural events in Taiwan. It falls on the 15th day after the Chinese New Year. The exact event location is announced by the municipality every year. The purpose is to bring people together to make wishes and be part of incredibly beautiful scenes and moments. There are, of course, other events within the festival but the main festival event is group releasing events. Groups release lanterns into the sky, with their wishes attached to them. The Bureau of Tourism provides lanterns at some certain points.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

2. Pingxi Gök Feneri Festivali
Pingxi Sky Lantern Festivali, Tayvan’daki en büyük kültürel etkinliklerden biridir. Çin Yeni Yılından sonraki 15. günde düşüyor. Kesin etkinlik yeri her yıl belediye tarafından ilan edilir. Amaç, dilek dilemek ve inanılmaz derecede güzel sahnelerin ve anların parçası olmak için insanları bir araya getirmektir. Tabii ki festival içinde başka etkinlikler de var ama ana festival etkinliği grup yayınlama etkinlikleridir. Gruplar, istekleri kendilerine iliştirilmiş olarak gökyüzüne fenerler salıverirler. Turizm Bürosu bazı noktalarda fenerler sağlamaktadır.


3. Diwali
Diwali is India’s biggest and most important holiday of the year. It is as important to people of India as the Christmas is to Christians or Eids to Muslims. Originally, it is a spiritual, religious festival, but over the centuries, it has also become a national festival. As India is diverse in faith, the festival means different to all, but the main reason for the celebration is the victory of the good over evil. A large colorful statue of an Indian elephant forms the special part of the decoration at the festival.

There are different activities for each day of the festival. On the first day, people usually clean homes, shop for gold and kitchen utensils because they believe it will bring good luck. The second day is for home decoration with clay lamps and creating design patterns on the floor with colored powders or sand. Time for the family gathering and feasts is the third day. Firework festivities are also on this day. The fourth day is the first day of the new year. Friends and relatives visit each other to give gifts and best wishes. The last day is for brothers to visit their married sisters and to have a big meal.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

3. Diwali
Diwali, Hindistan’ın yılın en büyük ve en önemli tatili. Hindistan halkı için Noel Hıristiyanlar için, Bayramlar Müslümanlar için ne kadar önemliyse o kadar önemlidir. Başlangıçta manevi, dini bir festivaldir, ancak yüzyıllar boyunca ulusal bir festival haline gelmiştir. Hindistan inanç bakımından farklı olduğundan, festival herkes için farklı bir anlam ifade ediyor, ancak kutlamanın ana nedeni iyinin kötülüğe karşı kazandığı zaferdir. Festivalde süslemenin özel bölümünü Hintli filin büyük ve renkli bir heykeli oluşturuyor.

Festivalin her günü için farklı etkinlikler var. İlk gün insanlar genellikle evleri temizler, altın ve mutfak eşyaları için alışveriş yaparlar çünkü bunun iyi şans getireceğine inanırlar. İkinci gün, kil lambalarla ev dekorasyonu ve zeminde renkli pudra veya kum ile tasarım desenleri oluşturmak içindir. Ailenin toplanma ve ziyafet vakti üçüncü gündür. Havai fişek şenlikleri de bu gün var. Dördüncü gün, yeni yılın ilk günüdür. Arkadaşlar ve akrabalar, hediyeler ve en iyi dileklerini vermek için birbirlerini ziyaret ederler. Son gün kardeşlerin evli kız kardeşlerini ziyaret etmesi ve büyük bir yemek yemesi.


4. Winterlude
Winterlude is Canada’s, especially the Capital’s, annual winter celebration. The purpose is to bring fun and joy to the winter. It lasts for three weeks with intensive weekend activity programs. During the festivals, snow and sculpture competitions are arranged, snow playgrounds are constructed, sporting and skating events are organized. Sports, arts, fun, excitement await you during Winterlude.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

4. Winterlude
Winterlude, Kanada’nın, özellikle de Başkent’in yıllık kış kutlamasıdır. Amaç kışa eğlence ve neşe getirmektir. Yoğun hafta sonu aktivite programları ile üç hafta sürer. Festivallerde kar ve heykel yarışmaları düzenlenir, kar oyun alanları yapılır, spor ve paten etkinlikleri düzenlenir. Winterlude’da spor, sanat, eğlence, heyecan sizi bekliyor.


1C
Read the text and fill in the diagram by putting a tick below the themes
hat are related to the festivals given. More than one option is possible.

Pingxi Sky Lantern Festival
Diwali
Winterlude
Chinese New Year

Art
Food
New Years/
Seasons
Religious
Events

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1C
Metni okuyun ve temaların altına bir onay işareti koyarak diyagramı doldurun.
şapka verilen festivallerle ilgilidir. Birden fazla seçenek mümkündür.

Pingxi Sky Lantern Festivali
Diwali
Winterlude
Çin yeni Yılı

Sanat
Gıda
Yeni yıl/
Sezonlar
Dini
Etkinlikler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir