10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

Ramazan geldiğinde çevrenizde ne gibi değişiklikler gözlemlersiniz?

Bu yazımızda “10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık” kitabında yer alan ödev sorularının, yani Tüm sayfalardaki soruların cevaplarını linklere tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Sayfa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ,27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ,41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60,61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120,

121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224  cevapları.

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

SAYFA 14 CEVAPLAR

SAYFA 16 CEVAPLAR

SAYFA 17 CEVAPLAR

SAYFA 18 CEVAPLAR

SAYFA 19 CEVAPLAR

SAYFA 21 CEVAPLAR

SAYFA 22 CEVAPLAR

Tarih şeridi 1.1’den hareketle Türkiye Selçuklu Devleti’nin siyasi ilişkilerde bulunabileceği devletleri tespit ediniz.

Malazgirt ve Miryokefalon Savaşlarının Anadolu’daki Türk tarihine katkıları neler olmuştur? Belirtiniz.

Türk İslam tarihinde devlet kuran Oğuz boylarından hangilerini biliyorsunuz? Belirtiniz.

İkta sistemi, tarımsal üretimin gelişmesine ne gibi katkılar sağlamıştır? Belirtiniz.

Siz Türkiye Selçuklu Devleti hükümdarı olsaydınız ticareti geliştirmek için ne gibi faaliyetlerde bulunurdunuz? Açıklayınız.

Darüşşifaların Türkiye Selçuklu Devleti’ne katkıları neler olmuştur? Belirtiniz.

🙂 🙂 SAYFALAR GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂 🙂

SAYFA 76 CEVAPLARI

Alperenlerin Türk ve İslam tarihindeki önemleri hakkında neler söyleyebilirsiniz? Açıklayınız.

SAYFA 77 CEVAPLARI

Devlete bağlı, düzenli askerî birliklerin kurulması Osmanlı Devleti’ne ne gibi kazanımlar sağlamış olabilir?

SAYFA 78 CEVAPLARI

Daha önceki Türk İslam devletlerinde uygulanan ikta sistemi ve bu sistemin devlete kazanımları hakkında da neler biliyorsunuz?

SAYFA 79 CEVAPLARI

Tımar sisteminin Osmanlı Devleti için sağladığı faydaları aşağıdaki tabloya yazınız.

SAYFA 81 CEVAPLARI

 

Osmanlı Devleti, Hristiyan tebaasından devşirme sistemi ile neden bir ordu kurmak istemiş olabilir?

 

SAYFA 82 CEVAPLARI

Pencik sistemi ve özellikleri hakkında neler söylenebilir? Açıklayınız.

Devşirme Kanunu hakkında ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz?

SAYFA 83 CEVAPLARI

Düzensiz aşiret birlikleri yerine daimi bir ordu olarak Yeniçeri Ocağının kurulması Osmanlı Devleti’ne ne gibi katkılar sağlamış olabilir?

 

Şiirden hareketle yeniçerilerin görevleri ve özellikleri hakkında neler söylenebilir?

SAYFA 85 CEVAPLARI

Yeniçeriler ve Tımarlı sipahilerin genel özelliklerini aşağıda verilen örnekteki gibi tabloya yazın

SAYFA 86 CEVAPLARI

Metinden hareketle Osmanlı Ordusu ile ilgili ne gibi çıkarımlarda bulunabilirsiniz. Açıklayınız.

 

SAYFA 87, 88, 89 ,90 3. ÜNİTE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

10. sınıf Tarih kitabı sayfa 87, 88, 89, 90 cevapları 3. ünite ölçme değerlendirme İlke

 

4. ÜNİTE BEYLİKTEN DEVLETE OSMANLI MEDENİYETİ

SAYFA 92 CEVAPLARI

Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli düşünceleriyle insanları nasıl etkilemişlerdir?

SAYFA 95 CEVAPLARI

Ahmet Yesevi, Mevlana Celaleddin Rumi, Ahi Evran, Yunus Emre, Hacı Bektaş Veli gibi şahsiyetlerin Anadolu’nun kültürel yapısına katkıları nelerdir?

SAYFA 96 CEVAPLARI

Medreselerin kuruluş amaçları hakkında neler biliyorsunuz?

Türk dünyasında yetişmiş önemli bilim insanlarından hangilerini biliyorsunuz?

SAYFA 98 CEVAPLARI

İlmiye sınıfının görevlerini günümüzde hangi kamu mensupları yerine getirmektedir?

Aşağıda verilen ilmiye sınıfının görev ve sorumluluklarını ilgili yerlere yazınız.

SAYFA 101 CEVAPLARI

XV. ve XVI. yüzyıllarda Türk ve İslam dünyasındaki diğer bilim insanları hakkında araştırma yapınız

SAYFA 102 CEVAPLARI

Sözlü Halk Kültürü Kavramı Sizde Ne Gibi Duygular İfade Etmektedir?

Şair Sultanlar ve eserleri hakkında araştırma yapınız

SAYFA   104 CEVAPLARI

Sözlü ve yazılı kültür unsurlarının Osmanlı toplum hayatına ne gibi etkileri olmuştur?

SAYFA  105  CEVAPLARI

Sultan II. Murat döneminde yapılan faaliyetlerin Osmanlı kültür hayatına ne gibi katkıları olmuştur?

SAYFA  107  CEVAPLARI

Şair Osmanlı Sultanlarının diğer şiirlerinden örnekler hazırlayınız.

SAYFA 108 CEVAPLARI

Osmanlı hakimiyeti ile birlikte Anadolu’da ve Rumeli’de ne gibi değişimler yaşanmış olabilir?

SAYFA  110 CEVAPLARI

Mimar Sinan’ın önemli eserleri ve bu eserlerin özellikleri ile ilgili bir pano hazırlayınız.

SAYFA  113- 114 CEVAPLARI

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME SORULARININ CEVAPLARI

5.ÜNİTE DÜNYA GÜCÜ OSMANLI

SAYFA  117 CEVAPLARI

Yukarıdaki Harita Ve Metinden Hareketle İstanbul’un Fethinin Jeopolitik, Siyasi Ve Dini Nedenlerini aşağıya Yazınız.

SAYFA  120  CEVAPLARI

İstanbul’un Fethi Osmanlı Devletinin Kurumsallaşmasına Ne Gibi Katkılar Sağlamıştır?

SAYFA  121 CEVAPLARI

Halifeliğin Tarihçesi Ve Müslümanlar açısından Önemi Hakkında Neler Biliyorsunuz?

SAYFA  123 CEVAPLARI

Mısır Seferinin Osmanlı Devletine Dini Siyasi Ve Ekonomik Kazanımları Nelerdir?

SAYFA 126  CEVAPLARI

I. Süleyman’a Neden “Kanuni” Denilmiş Olabilir?

Bazı Avrupalı Tarihçileri Kanuni Sultan Süleyman İçin “Muhteşem” İfadesini Kullanmalarının Sebepleri Neler Olabilir?

Kanuni Sultan Süleyman’ın ABD Kongre Binasında Portresinin Yer Almasında Hangi Faktörler Etkili Olmuştur?

SAYFA 127   CEVAPLARI

Yukarıdaki Mektuptan Hareketle Kanuni Dönemi’nde Osmanlı-Avusturya İlişkileri Hakkında Ne Gibi Çıkarımlarda Bulunabilirsiniz?

SAYFA 129  CEVAPLARI

İstanbul Antlaşması’nı Siyasi Ve Ekonomik Açıdan Her İki Ülke Adına Değerlendiriniz

İran’ın Siyasi Politikaları Osmanlı Devleti’nin Avrupa’daki Faaliyetlerini Nasıl Etkilemiş Olabilir?

Osmanlı Devleti Kervansaray Bedesten Gibi Kurumları Neden inşa Ettirmiştir?

Bir Osmanlı Yöneticisi Olsaydınız Ticareti Geliştirmek İçin Ne Tür Tedbirler Alırdınız?

Kanuni’nin Fransa’ya Kapitülasyonlar Vermesini Siyasi Ve Ekonomik Yönden Değerlendiriniz

Mektuptan Hareketle XVI. Yüzyılda Osmanlı Devleti’nin Gücü Hakkında Neler Söylenebilir?

Osmanlı Devletinin Akdeniz’de Hakimiyet Kurmak İstemesinin Sebepleri Neler Olabilir?

Coğrafi Keşifler Sonucunda Atlas Okyanusundaki Limanlar Önem Kazanırken Akdeniz Limanları İse Önemini Kaybetmiştir. Bu Durumdan Hangi Ülkelerin Olumsuz Etkilenebileceğini Sebepleri İle Birlikte Açıklayınız

Osmanlı Devleti Coğrafi Keşiflerden Etkilenmemek İçin Neler Yapmış Olabilir?

SAYFAMIZ GÜNCELLENMEYE DEVAM EDECEKTİR. 🙂 🙂 😆

10. sınıf Tarih kitabı TÜM SAYFALARIN cevapları İLKE yayıncılık

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir