11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 28 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 28 Sunshine

SAYFA 28  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Read the following saying and discuss what it means.

“When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one which has opened for us.” Alexander Graham Bell

2. Look at the pictures and write people’s wishes.

Harun wishes he had driven more carefully.

Ahmet wishes he had studied harder.

Cemal wishes he hadn’t spent all his money

Fatma wishes she hadn’t left the key in the car

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

1. Aşağıdaki deyimi okuyun ve ne anlama geldiğini tartışın.

“Bir kapı kapanırsa diğeri açılır; ama çoğu zaman kapanan kapıya o kadar uzun ve pişmanlıkla bakarız ki bizim için açılan kapıyı görmeyiz.” Alexander Graham Bell

2. Resimlere bakın ve insanların dileklerini yazın.

Harun daha dikkatli sürmüş olmayı dilerdi.

Ahmet keşke daha çok çalışsaydı.

Cemal bütün parasını harcamamış olmayı diliyor.

Fatma anahtarı arabada bırakmamış olmayı diledi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir