11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 26 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 26 Sunshine

SAYFA 26  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7.
Find another poem and read it in the class. Then, ask three questions
about it and discuss the answers.

8.
History Game
Work in groups of three. First, one student chooses one of the following historical events and describes it in THREE sentences without naming the event. The others try to guess which event s / he chose. Then, students take turns. The person with the most correct answers wins

a. Independence War of Turkey -9 Mayıs 1919 – 11 Ekim 1922
b. Atomic Bombings of Hiroshima and Nagasaki-6 and 9 August 1945,
c. French Revolution-5 May 1789 – 9 November 1799
d. The day when first man landed on the moon, Apollo 11 mission-on July 20, 1969
e. 9 / 11 World Trade Center Attacks-On September 11, 2001
f. Fall of Berlin Wall-On November 9, 1989
g. Chernobyl Disaster-26 April 1986
h. Invention of the Internet-January 1, 1983
i. The Discovery of America-1492

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7.
Başka bir şiir bulun ve sınıfta okuyun. O zaman üç soru sorun
Bu konuda ve cevapları tartışın.

8.
Tarih Oyunu
Üçlü gruplar halinde çalışın. İlk olarak bir öğrenci aşağıdaki tarihsel olaylardan birini seçer ve olaya isim vermeden ÜÇ cümle ile anlatır. Diğerleri hangi olayı seçtiğini tahmin etmeye çalışır. Daha sonra öğrenciler sırayla. En doğru cevapları olan kişi kazanır

a. Türkiye Kurtuluş Savaşı -9 Mayıs 1919 – 11 Ekim 1922
B. Hiroşima ve Nagazaki’ye Atom Bombalamaları-6 ve 9 Ağustos 1945,
C. Fransız İhtilali-5 Mayıs 1789 – 9 Kasım 1799
D. İlk insanın aya ayak bastığı gün, 20 Temmuz 1969’da Apollo 11 görevi
e. 9/11 Dünya Ticaret Merkezi Saldırıları-11 Eylül 2001’de
F. Berlin Duvarı’nın Yıkılışı- 9 Kasım 1989
G. Çernobil Felaketi-26 Nisan 1986
H. İnternetin İcadı – 1 Ocak 1983
i.. Amerika’nın Keşfi-1492

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir