11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 25 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 25 Sunshine

SAYFA 25  TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5.
Read and complete the poem, “The Road Not Taken”, written by Robert Frost, with the vocabulary items from the box.

grassy
kept
difference
looked

1. looked
2. grassy
3. kept
4. difference

The Road Not Taken

Two roads diverged in a yellow wood,
And sorry I could not travel both
And be one traveler, long I stood
And 1. looked down one as far as I could
To where it bent in the undergrowth; 5

ŞİİR DEVAM EDİYOR…

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5.
Robert Frost’un “Alınmayan Yol” adlı şiirini kutudaki sözcüklerle okuyun ve tamamlayın.

çimenli
tutulmuş
fark
baktı

1. baktı
2. çimenli
3. tutulur
4. fark

Yol Alınmadı

Sarı bir ormanda iki yol ayrıldı,
Ve üzgünüm ikisini de seyahat edemedim
Ve bir gezgin ol, uzun süre ayakta kaldım
Ve 1. elimden geldiğince aşağıya baktım
Çimlendirilmediğinde nereye büküldüğü yere; 5

Sonra diğerini aldı, adil olduğu kadar,
Ve belki de daha iyi bir iddiaya sahip olmak,
Çünkü 2. çimenli ve giyilmek istenen;
Gerçi orada geçen
Onları gerçekten aynı şekilde giymişti,

Ve ikisi de o sabah eşit olarak yattı
Yapraklarda hiçbir adım kara basmamıştı.
Ah, ben 3. ilkini başka bir güne sakladım!
Yine de yolun nasıl yola çıktığını bilmek,
Geri dönmeli miyim diye şüpheliydim. 15

Bunu bir iç çekerek söyleyeceğim
Bir yerde yaşlar ve yaşlar dolayısıyla:
Bir ormanda iki yol ayrıldı ve ben…
Daha az seyahat edileni aldım,
Ve bu tüm 4. farkı yarattı.


6.
Read the summary of the poem and answer the questions
The narrator came to an intersection of two different roads while he was walking through a yellow wood. He thought that both roads were equally attractive and traveled. After he had chosen one of the roads, the narrator told himself that he would come back to this place again one day in order to try the other road. However, he realized that it wasn’t possible because his decision changed the future options and he could choose other roads to go on in the future.

1. What do you think “two roads” symbolize?
2. Could the poet come to the same intersection again? Why / Why not?
3. Why did the poet want to come to the same intersection again?
4. How do you think decisions change our path of life

1. Choices
2. In order to try the other road.
3. No, because his decision changed the future options.
4. Our decisions give us the life we want

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

6.
Şiirin özetini okuyun ve soruları cevaplayın
Anlatıcı, sarı bir ormanda yürürken iki farklı yolun kesiştiği bir yere geldi. Her iki yolun da eşit derecede çekici olduğunu düşündü ve seyahat etti. Yollardan birini seçtikten sonra, anlatıcı kendi kendine, bir gün diğer yolu denemek için bu yere tekrar geleceğini söyledi. Ancak, kararının gelecekteki seçenekleri değiştirdiği ve gelecekte devam etmek için başka yollar seçebileceği için bunun mümkün olmadığını fark etti.

1. Sizce “iki yol” neyi simgeliyor?
2. Şair yine aynı kavşağa gelebilir mi? Neden / Neden olmasın?
3. Şair neden aynı kavşağa tekrar gelmek istemiştir?
4. Kararların yaşam yolumuzu nasıl değiştirdiğini düşünüyorsunuz?

1. Seçenekler
2. Diğer yolu denemek için.
3. Hayır, çünkü kararı gelecekteki seçenekleri değiştirdi.
4. Kararlarımız bize istediğimiz hayatı verir

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir