11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 30 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 30 Sunshine

SAYFA 30 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5.
Rewrite the situations as in the example.

e.g. I hurt my mother’s feelings and she was really sad.
If I hadn’t hurt my mother’s feelings, she wouldn’t have been sad.

1. Frank didn’t complete his project in time and he disappointed his teacher.
If he had completed his project in time, he wouldn’t have disappointed his teacher.

2. The secretary forgot to tell me the meeting time, so my boss got really angry with me.
If the secretary hadn’t forgotten to tell me the meeting time, my boss
wouldn’t have got angry with me.

3. My friend paid a fine because she turned in the library books after deadline
If she had turned in the library books on time, she wouldn’t have paid a fine

4. Erdi started painting the house without covering the furniture and the couch was ruined.
If he had painted the house covering the furniture, the couch wouldn’t
have been ruined.

6. Do you live in the past? Do the test and find out.

1. Are there any past memories that still hurt you?
Yes No
2. Have you forgiven yourself for all the mistakes you may have made in life?
Yes No
3. Do you have any past regrets?
Yes No
4. Have you made plans for your future?
Yes No
5. Do you feel angry when you think about the past?
Yes No

If you have more “Yes” answers, you live in the past. Past memories and regrets still take much of your time. It is time for you to focus on the present and future instead.

If you have more “No” answers, you have no time for the past in your life. You live thinking about the future.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

5.
Örnekteki gibi durumları yeniden yazınız.

Örneğin. Annemin duygularını incittim ve o gerçekten çok üzüldü.
Annemin duygularını incitmemiş olsaydım, o üzülmeyecekti.

1. Frank projesini zamanında tamamlamadı ve öğretmenini hayal kırıklığına uğrattı.
Projesini zamanında tamamlasaydı hayal kırıklığına uğramazdı onun ogretmeni.

2. Sekreter toplantı saatini söylemeyi unuttu, bu yüzden patronum bana çok kızdı.
Sekreter toplantı saatini söylemeyi unutmasaydı patronum
bana kızmazdı.

3. Arkadaşım kütüphane kitaplarını son teslim tarihinden sonra teslim ettiği için para cezası ödedi
Kütüphane kitaplarını zamanında teslim etseydi ceza ödemezdi

4. Erdi, mobilyaları kaplamadan evi boyamaya başladı ve kanepe harap oldu.
Mobilyaları kaplayan evi boyasaydı, kanepe olmazdı.
harap olmuştur.

6. Geçmişte mi yaşıyorsunuz? Testi yap ve öğren.

1. Sizi hala inciten geçmiş anılarınız var mı?
Evet Hayır
2. Hayatta yapmış olabileceğiniz tüm hatalar için kendinizi affettiniz mi?
Evet Hayır
3. Geçmişteki pişmanlıklarınız var mı?
Evet Hayır
4. Geleceğiniz için planlar yaptınız mı?
Evet Hayır
5. Geçmişi düşündüğünüzde öfkeleniyor musunuz?
Evet Hayır

Daha fazla “Evet” cevabınız varsa, geçmişte yaşıyorsunuz. Geçmiş anılar ve pişmanlıklar hala zamanınızın çoğunu alır. Bunun yerine şimdiye ve geleceğe odaklanmanın zamanı geldi.

Daha fazla “Hayır” cevabınız varsa, hayatınızda geçmişe ayıracak zamanınız yoktur. Geleceği düşünerek yaşıyorsun.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir