11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Sayfa 31 Türkçe Çevirisi ve Cevaplar Sunshine

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 31 Sunshine. 11. sınıf İngilizce dersi çalışma kitabının Türkçe çevirilerini ve soruların cevaplarını yazdık.  SUNSHINE ENGLISH Workbook Türkçe çevirisi.

11. Sınıf İngilizce Çalışma Kitabı Türkçe Çevirisi Sayfa 310 Sunshine

SAYFA 31 TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7.
Work in pairs. One of you is a therapist and the other one is a patient.
Read the following role-cards and act out a dialogue.

Therapist:
You help patients who cannot get over their past mistakes and feel regretful about them. You give them suggestions to get over their regrets and continue their lives more peacefully.

Patient:
You made some mistakes in the past that you cannot forget about. Your feeling of regret affects your life because you cannot make decisions about your future. Ask for help from your therapist.

8. Complete the sentences with your own words.

1. If I hadn’t quit playing tennis, I would have got a medal
2. I would have been more successful if I had worked hard
3. If Hasan hadn’t cheated in the exam, he would not have be punished
4. Shelia wouldn’t have felt tired if hadn’t run
5. If you had remembered your password correctly, you would have used your bank account.

TÜRKÇE ÇEVİRİSİ

7.
Çiftler halinde çalışın. Biriniz terapist, diğeri hasta.
Aşağıdaki rol kartlarını okuyun ve bir diyaloğu canlandırın.

terapist:
Geçmişteki hatalarından bir türlü kurtulamayan ve pişmanlık duyan hastalara yardımcı oluyorsunuz. Pişmanlıklarını atmaları ve hayatlarını daha huzurlu bir şekilde sürdürmeleri için onlara önerilerde bulunursunuz.

Hasta:
Geçmişte unutamayacağın bazı hatalar yaptın. Pişmanlık duygunuz hayatınızı etkiler çünkü geleceğiniz hakkında kararlar veremiyorsunuz. Terapistinizden yardım isteyin.

8. Cümleleri kendi kelimelerinizle tamamlayın.

1. Tenis oynamayı bırakmasaydım madalya alacaktım
2. Çok çalışsaydım daha başarılı olurdum
3. Hasan sınavda kopya çekmeseydi ceza almayacaktı
4. Koşmasaydı Shelia kendini yorgun hissetmezdi
5. Şifrenizi doğru hatırlasaydınız banka hesabınızı kullanırdınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir